Ministři financí dnes budou diskutovat o programu InvestEU

22.01.2019
Úřad vlády, 22. 1. 2019

Dnes se v Bruselu koná první zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci pod rumunským předsednictvím. To při této příležitosti informuje o svém pracovním programu na následujících šest měsíců. Evropští ministři financí se budou věnovat návrhu ustavujícímu programu InvestEU, jehož cílem je podpořit investice, inovace a tvorbu pracovních míst v EU.

Smyslem programu InvestEU je propojit různé nástroje, jež jsou v současnosti k dispozici na podporu investic v rámci jednoho programu a to v kontextu příštího víceletého finančního rámce.

Ve vztahu k novému evropskému semestru pro rok 2019 ministři přijmou závěry o roční analýze růstu a o makroekonomické nerovnováze v členských státech a rovněž schválí návrh doporučení k hospodářské politice eurozóny.

Ministři také vyhodnotí probíhající jednání o revizi stávající struktury finančního dohledu. V neposlední radě se Rada bude zabývat úkoly vyplývající z prosincové evropské rady ohledně prohlubování HMU.

Česká podpora programu

Vláda ČR vítá nový Program InvestEU, který bude nástupcem EFSI a ostatních finančních nástrojů EU, které sjednotí a bude sloužit k podpoře zvyšování investic v EU.

ČR je toho názoru, že návrh zjednoduší současný systém finančních nástrojů v EU a dojde k lepší geografickému vyvážení investičních operací.

Česká vláda dále vítá přímé zastoupení členských zemí a prováděcích partnerů v Poradní komisi programu a usnadnění kombinace finančních nástrojů EU s ESIF. Není pochyb o tom, že InvestEU by měl být nástrojem založeným na poptávce. Rovněž je však důležité usnadnit přístup menších národních rozvojových bank.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU