Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2018

10.12.2018
Euroskop

Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat, Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020, Mladí mohou zdarma procestovat Evropu

 • Rada se dohodla na pokračování Evropského sboru solidarity

 • Rada přijala svůj postoj k novému programu Erasmus+

 • Proběhlo další kolo DiscoverEU

Krátce…

Evropský sbor solidarity by měl nadále pokračovat

 • Evropský sbor solidarity by měl pokračovat i po roce 2020.

 • Finanční otázky budou jasné až po dohodě o VFR na období 2021–2027.

Rada se 26. 11. 2018 se dohodla na svém postoji (částečném obecném přístupu) ohledně Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Během následujícího finančního období by Evropský sbor solidarity měl mladým lidí poskytnout příležitost zapojit se napříč EU do solidárních aktivit, a to buď jako dobrovolníci, nebo v rámci pracovních míst a stáží. Návrh týkající se Evropského sboru solidarity předložila Komise jako součást širšího souboru iniciativ nazvaného „Investice do evropské mládeže“, které byly zahájeny v prosinci 2016 (více v příspěvku „Komise chce podpořit investice do evropské mládeže“, Výchova, vzdělání a mládež v prosinci 2016). V červnu 2018 Coreper potvrdil dohodu mezi bulharským předsednictvím a zástupci EP o právním rámci Evropského sboru solidarity a o souvisejícím rozpočtu na období 2018–2020 (více v příspěvku „Druhá fáze provádění Evropského sboru solidarity“, Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2018). Následně dne 11. 6. 2018 navrhla Komise další program pro 3. fázi sboru solidarity na roky 2021-2027. Pro nové období by se mělo jednat o pomoc dětem a seniorům, ve střediscích pro žadatele o azyl nebo při předcházení přírodním katastrofám či následné obnově. Dosažená dohoda se netýká rozpočtových aspektů navrženého nařízení, protože konečné částky budou záviset na dohodě o VFR. Evropský sbor solidarity na období 2021–2027 by měl být samostatným programem, odděleným od rozpočtu programu Erasmus a dalších programů EU.

Hlavní prvky Evropského sboru solidarity:

 • Zájemci ve věku 17-30 let se mohou zaregistrovat na portálu Evropského sboru solidarity. Pokud je jim alespoň 18 let, mohou být po provedení registrace vyzváni, aby se zapojili do projektů registrovaných organizací. Mohou se rovněž zajímat o volná místa, která organizace na portálu zveřejňují.
 • K navrhovaným činnostem patří dobrovolnictví, stáže, výkon zaměstnání a projekty solidarity pod vedením mladých lidí.
 • Evropský sbor solidarity zohledňuje zvláštní potřeby mladých lidí s omezenými příležitostmi tím, že vyhrazuje část rozpočtu pro domácí aktivity.
 • Do programu byla začleněna Evropská dobrovolná služba, a jeho působnost se proto vztahuje i na země mimo EU, zejména země sousedící s nejvzdálenějšími regiony EU.
 • Tím, že byla do Evropského sboru solidarity integrována bývalá samostatná iniciativa Humanitární dobrovolníci EU, vznikla v rámci sboru nová oblast činnosti, a to podpora činností v oblasti humanitární pomoci ve třetích zemích. To umožní lepší organizační součinnost a úspory nákladů.

Dohoda dosažená Radou by měla sloužit jako základ budoucích jednání s EP. Rozhodnutí o rozpočtu pro Evropský sbor solidarity bude záviset na dohodě o příštím VFR na roky 2021–2027.

Rozšíření a posílení programu Erasmus+, chce Rada po roce 2020

 • Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků programu Erasmus+ na období 2021–2027 bude záviset na dohodě o příštím víceletém finančním rámci.

 • Program Erasmus+ hraje zásadní úlohu při rozvoji Evropského prostoru vzdělávání.

Rada 26. 11. 2018 přijala svůj postoj (částečný obecný přístup) k programu Erasmus+ na nové programové období 2021–2027. Ve srovnání se stávajícím obdobím by měl program posílit nabídku studijních příležitostí v Evropě i mimo ni a to navíc pro větší počet uchazečů. Program má být rozšířen, aby zahrnoval všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy. Pro zdůraznění inkluzivního přístupu tohoto programu zachovala Rada jeho současný název „Erasmus+“. Dohoda Rady se nezabývá rozpočtovými aspekty návrhu nařízení, jelikož konečné částky budou záviset na dohodě o příštím víceletém finančním rámci. Program Erasmus+ hraje dle Rady zásadní úlohu při rozvoji Evropského prostoru vzdělávání. Na zasedání Evropské rady v prosinci 2017 vyzvali vedoucí představitelé EU k zintenzivnění mobility a výměn, mimo jiné prostřednictvím značně posíleného, inkluzivního a rozšířeného programu Erasmus+. Nařízení nabízí mobilitu ve vzdělávání rekordnímu počtu osob; zvyšuje přístupnost pro mladé lidi s omezenými příležitostmi; zvyšuje přístupnost pro malé a místní organizace; zachovává ucelenou povahu programu, který se týká vzdělávání ve všech kontextech, tj. formálního, neformálního a informálního vzdělávání. Dohoda, jíž bylo v Radě dosaženo, bude základem pro jednání s EP. Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků programu Erasmus+ na období 2021–2027 bude záviset na dohodě o příštím VFR.

Mladí mohou zdarma procestovat Evropu

 • Lidé ve věku 18 let mohli požádat o jízdenku pro objevování Evropy pro příští léto.

 • Mezi lety 2021 a 2027 by mělo být dalších 1,5 mil. osmnáctiletých cestovatelů s lístkem zdarma.

Komise 29. 11. 2018 zahájila druhý ročník DiscoverEU. Od 29. 11. 2018 do 11. 12. 2018 mohli mladí lidé ve věku 18 let požádat o jízdenku pro objevování Evropy na příští léto. Do tohoto kola se mohl přihlásit jakýkoli občan EU narozený mezi 1. 1. 2000 a 31. 12. 2000. Přihlašování probíhalo pomocí Evropského portálu pro mládež, kde se museli žadatelé zaregistrovat a popsat svou plánovanou cestu. Výběr bude probíhat na základě odpovědí na kvíz s 5 otázkami s výběrem odpovědí, které souvisejí s evropskou kulturou a rozmanitostí, iniciativami EU zaměřenými na mladé lidi a nadcházejícími volbami do EP, a s jednou dodatečnou otázkou o tématu souvisejícím s druhým kolem. Úspěšní žadatelé pak mohou svou cestu v délce 1–30 dnů podniknout v době od 15. 4. do 31. 10. 2019. Lidem se zvláštními potřebami Komise zprostředkuje informace a tipy a uhradí nezbytné náklady na zvláštní asistenci (např. doprovázející osoba, psi pro zrakově postižené účastníky). Úspěšní žadatelé mohou cestovat samostatně či v maximálně 5členných skupinkách (všichni ve věku 18 let). Hlavním dopravním prostředkem při poznávání Evropy by měl být vlak. V některých zvláštních případech ale můžou účastníci využít jiných dopravních prostředků, např. autobusů nebo trajektů či výjimečně letadel, pokud to bude nezbytné. Každému členskému státu EU byl přidělen určitý počet jízdenek na základě podílu jeho populace na celkovém počtu obyvatel EU. Iniciativa DiscoverEU byla zahájena v červnu 2018 s rozpočtem ve výši 12 mil. €. Doposud díky ní mohlo po Evropě cestovat 15 tis. mladých lidí. Cílem je vytvořit nové příležitosti, které by jim umožnily seznámit se s bohatým kulturním dědictvím našeho kontinentu, potkat jiné lidi, poučit se od jiných kultur a zjistit, jaký je to pocit být Evropanem. Komise navrhla, aby bylo v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (na období 2021–2027) na iniciativu DiscoverEU vyčleněno 700 mil. € v rámci budoucího programu Erasmus. Pokud bude EP a Rada s tímto návrhem souhlasit, 1,5 mil. mladých by mělo moci mezi lety 2021 a 2027 cestovat zdarma po Evropě (více v příspěvku „Iniciativa s cestováním pro mladé zdarma bude pokračovat“, Výchova, vzdělání a mládež v říjnu 2018).

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.