Zemědělství a rybolov v říjnu 2018

09.11.2018
Euroskop

Rada potvrdila podporu pro intervenční nákup sušeného mléka, EU bude znovu vyjednávat o dovozu hovězího masa, Zpráva Komise o uplatňování pravidel hospodářské soutěže

  • Intervenční nákupy sušeného mléka ano, ale…

  • Hovězího masa z USA bude více, ale jedině toho bez hormonů

  • Komise vyhodnotila, že se jí daří uplatňovat pravidla hospodářské soutěže v zemědělství

Krátce…

Rada potvrdila podporu pro intervenční nákup sušeného mléka

  • Intervenční nákupy sušeného odstředěného mléka budou pokračovat i v roce 2019.

  • Stanovením nulového stropu ale Rada svolila pouze k jeho nákupu prostřednictvím nabídkového řízení.

Rada potvrdila 15. 10. 018 změnou nařízení č. 1370/2013 pravidla pro stanovení množstevního omezení pro nákup sušeného odstředěného mléka. Intervenční nákupy nebudou probíhat do výše stropu 109 tis. tun za pevně stanovenou cenu 169,80 €/100 kg, jak tomu bylo doposud. Rada totiž stanovila nulový strop, tudíž veřejné intervence budou probíhat pouze prostřednictvím nabídkového řízení. EU tímto způsobem bude moci lépe zohlednit situaci na trhu, protože bude rozhodovat v jednotlivých případech o tom, jaké množství sušeného odstředěného mléka má EU nakoupit a za jakou cenu.

EU bude znovu vyjednávat o dovozu hovězího masa

  • Rada dala Komisi mandát k vyjednávání s USA o množství dováženého hovězího masa.

  • Spotřebitelé se nemají čeho obávat, maso s růstovým hormonem se k nim ani tak nedostane.

Rada 19. 10. 2018 zmocnila Komisi k obnovení jednání o dohodě s USA o dovozu kvalitního hovězího masa, k jehož produkci se nevyužívá růstový hormon. Předmětem jednání bude rozdělení stávající celní kvóty ve výši 45 tis. mezi nečlenské země EU. USA usilují o zvýšení svého podílu na této kvótě, ale vzhledem k pravidlům Světové obchodní organizace (WTO) budou muset probíhat jednání i s ostatními třetími zeměmi. Předsedkyně Rady EU, rakouská ministryně pro digitální a hospodářské záležitosti Margarete Schramböcková,zdůraznila, že jakékoliv řešení bude splňovat přísné normy pro kvalitu a bezpečnost potravin. Zároveň také nedojde ke zvýšení celní kvóty, k tomu Komise od Rady mandát nedostala.

Zpráva Komise o uplatňování pravidel hospodářské soutěže

  • Komise vydala první zprávu, kde hodnotila efektivitu pravidel hospodářské soutěže v zemědělství.

  • Nejvíce porušení nalezla u dohod o cenách, celkově však zpráva vyznívá pozitivně.

Komise 26. 10. 2018 zveřejnila první zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství, celkem bylo provedeno 178 šetření, přičemž téměř 1/2 porušení předpisů se týkala dohod o cenách. K tomuto by ale díky novým pravidlům o nekalých obchodních praktikách v budoucnu nemělo docházet. Naopak nejméně docházelo ke zneužívání dominantního postavení na trhu. Komise dále vyhodnotila, že ochrana vnitřního trhu ve smyslu odstraňování překážek dovozu některých zemědělských produktů mezi členskými zeměmi pomohla spotřebitelům i zemědělcům. Kladně zhodnotila též funkci poradenství a monitorování, čehož využili zemědělci a jiné hospodářské subjekty i veřejné orgány.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU