Vnější obchodní vztahy v září 2018

10.10.2018
Euroskop

Komise požaduje modernizaci WTO

  • Dle Komise je čas začít s modernizací zastaralého systému, aby v zájmu všech opět dokázal reagovat na výzvy dnešní globální ekonomiky

Krátce…

Komise požaduje modernizaci WTO

  • Mnohostranný obchodní systém poskytoval stabilní, předvídatelný a účinný rámec podnikům z celého světa a pomáhal mnoha ekonomikám v rychlém růstu.

  • Přes veškeré své úspěchy se však WTO nedokázala dostatečně přizpůsobit rychle se měnícímu světovému hospodářství.

Komise 18. 9. 2018 představila soubor návrhů zaměřených na modernizaci WTO a na přizpůsobení mezinárodních obchodních pravidel výzvám světového hospodářství. Existence dohodnutých pravidel přeshraničního obchodu, kontrolovaných WTO a prosazovaných prostřednictvím nestranného mechanismu pro řešení sporů, přispívá k rozptýlení obchodních napětí a k zamezení vzniku obchodních válek. Rozvoj nových obchodních pravidel však nestíhá reagovat na hospodářské, politické a technologické změny, nereflektují problém subvencí narušujících trh, které jsou často poskytovány prostřednictvím státem vlastněných podniků a narušují podmínky hospodářské soutěže. WTO zatěžují neflexibilní postupy a protichůdné zájmy jednotlivých zemí. Může také dojít k ochromení mechanismu WTO pro řešení obchodních sporů kvůli zablokovanému jmenování nových členů Odvolacího orgánu WTO. Návrhy Komise usilují o nápravu této situace a o zajištění účinného systému ve prospěch všech jeho členských zemí. EU je zastáncem mnohostranného obchodního systému, zveřejněný dokument určuje směřování jejího modernizačního úsilí. Zmíněné návrhy se bez ohledu na konečný postoj EU v této záležitosti týkají 3 klíčových oblastí: (1) aktualizace souboru pravidel mezinárodního obchodu, aby reflektovala dnešní světové hospodářství; (2) posílení kontrolní úlohy WTO a (3) vyřešení patové situace, která ohrožuje mechanismus WTO pro řešení sporů. EU již začala spolupracovat s dalšími partnery WTO: s USA a Japonskem v rámci třístranných jednání, s Čínou v rámci speciální pracovní skupiny zřízené během posledního summitu EU-Čína a také s dalšími. V nadcházejících týdnech bude EU pokračovat v projednávání těchto prvních návrhů s různými partnery z WTO, aby tak mohla vypracovat konkrétní návrhy, které předloží WTO.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU