Doprava v červnu 2018

10.07.2018
Euroskop

Rada chce snazší mezistátní výběr mýtného, Úsilí o omezení odpadů vypouštěných do oceánů pokračuje, Rada schválila nová pravidla pro sledování emisí u těžkých vozidel, Rada schválila nová pravidla pro bezpečnost letectví a provoz dronů

 • Rada chce větší kooperaci systémů pro výběr mýtného

 • Rada plánuje snížit objem odpady vypouštěného z lodí do moří

 • Rada schválila návrh nařízení o sledování emisí z těžkých vozidel

 • Rada a EP schválili novelu nařízení o bezpečnosti letectví a regulaci dronů

Krátce…

Rada chce snazší mezistátní výběr mýtného

 • Vzájemný přístup do národních registrů vozidel by měl zajistit lepší identifikaci neplatičů.

 • Mělo by pokračovat propojování mýtných systémů.

Rada 7. 6. 2018 přijala obecný přístup k novele pravidel pro elektronický výběr mýtného. Ta by měla především vytvořit právní základ pro možnost sdílení informací národních registrů vozidel, a tedy umožnit identifikovat vlastníky vozidel, které nezaplatí mýtné. Následky pro vlastníky (pokuta apod.) by v takovém případě záležely na konkrétních zákonech dané země. Podle návrhu by mělo být dále posíleno propojení jednotlivých národních systémů s vizí toho, že by mohlo být možné se pohybovat po Evropě s jediným přístrojem na výběr mýtného. Rada ve svém obecném přístupu také požaduje přísnější podmínky pro ochranu osobních dat.

Úsilí o omezení odpadů vypouštěných do oceánů pokračuje

 • Poplatky za zpracování odpadu v přístavech se budou vybírat automaticky od všech provozovatelů lodí, schválila Rada.

 • Méně odpadů z lodí by mělo končit v mořích, více v přístavech.

Rada 7. 6. 2018 přijala obecný přístup k novým pravidlům pro přístavní zařízení, která ukazuje, že úsilí o omezení odpadu vypouštěného do moří se nevztahuje jen na zákaz plastových brček. Podle nich by měl nově být automaticky vybírán poplatek za odběr odpadu z lodí, nikoliv tedy pouze v případě, že se loď odpadu v přístavu skutečně zbaví. Provozovatelům lodí by se tak již nemělo vyplatit vypouštět odpad přímo do moře. Reforma by měla kromě toho zajistit zjednodušení administrativy v přístavech a také soulad evropské legislativy s Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL).

Rada schválila nová pravidla pro sledování emisí u těžkých vozidel

 • Schválený návrh nařízení je součástí obecného úsilí EU o snižování emisí CO2.

 • Nový systém sledování a vykazování emisí má být základem pro stanovování a prosazování norem upravujících emise CO2 a spotřebu paliva.

 • Poprvé v historii se mají standardizovaným způsobem měřit a sledovat emise z těžkých vozidel registrovaných v EU.

Rada 25. 6. 2018 schválila kompromisní znění návrhu nařízení o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel, jež bylo dohodnuto v rámci trialogu 26. 3. 2018 (více v příspěvku „Dohoda s EP týkající se nových pravidel pro sledování a vykazování emisí u těžkých vozidel“, Doprava v březnu 2018) Návrh nařízení se zaměřuje na nové nákladní automobily, autobusy a autokary. Poprvé v historii se mají standardizovaným způsobem měřit a sledovat emise z těžkých vozidel registrovaných v EU. Návrh by měl umožnit vytvoření centrálního registru EU, do něhož by měly orgány a výrobci poskytovat údaje o výkonnosti vozidel z hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva.

Rada schválila nová pravidla pro bezpečnost letectví a provoz dronů

 • Nová hranice pro registraci dronů je stanovena podle jejich kinetické energie.

 • Rozšiřují se pravomoci agentury EASA.

Rada 26. 6. 2018 schválila kompromisní návrh nařízení o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, dojednaný na interinstitucionálním jednání 29. 11. 2017 (více v příspěvku „EP schválil pozici k chystané novele bezpečnostních norem pro letectví“, Doprava v listopadu 2016 a v příspěvku „Komise připomíná Radě a EP, aby přijaly pravidla pro provoz dronů“, Doprava v září 2017). Nařízení stanovuje komplexní pravidla pro využívání dronů a to zejména v oblasti bezpečnosti či zajištění ochrany soukromí a osobních údajů. Návrh nařízení stanovuje novou hranici pro povinnou registraci dronů – registrovány budou nově muset být ty, které dokáží při nárazu do člověka předat více jak 80 J kinetické energie. Rozšířeny budou pravomoci agentury pro bezpečnost letectví (EASA), která se bude podílet na vytváření konkrétních pravidel pro drony, měla by ale také například nově stanovovat pravidla pro pohyb letadel v oblastech válečných konfliktů. Nařízení již 12. 5. 2018 schválil také EP a může tak po zveřejnění v Úředním věstníku EU vstoupit v platnost.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.