Eurobarometr: Roste optimismus i kladné vnímání ekonomiky


Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise, 21.12.2017

Ve středu 19. prosince byly zveřejněny předběžné výsledky pravidelného průzkumu Eurobarometr, který zkoumá veřejné mínění v členských zemích EU. Nejnovější výsledky, které byly shromažďovány v listopadu, ukazují, že většina Evropanů považuje hospodářskou situaci za dobrou.

Evropané vnímají aktuální stav evropského hospodářství převážně pozitivně, za celkově dobrý ho pokládá 48 procent respondentů, zatímco jako negativní ho označilo 39 procent dotázaných. Jedná se o nejpozitivnější výsledek od počátku ekonomické krize v roce 2007, a od posledního výzkumu Eurobarometr, realizovaného na jaře 2017, nárůst činí v průměru šest procentních bodů. Kladné hodnocení převládá v 23 členských státech.

Eurobarometr - stav EU hospodářství
Stav evropského hospodářství. Vystvělivky: modrá – „dobré“, červená – „špatné“, šedivá – „nevím“. Zdroj: Evropská komise.

V průměru shodný počet respondentů – 48 procent – za dobrou pokládá i hospodářskou situaci v jejich zemi. V 19 členských státech od jara vzrostlo pozitivní vnímání, nejvýraznější nárůst zaznamenaly Finsko, Slovinsko, Rakousko a Maďarsko.

Eurobarometr - euro
Postoj k euru. Vysvětlivky: modrá – pro, červená – proti, šedivá – neví. Plná čára vyznačuje celounijní průměr, přerušovaná čára průměr v rámci zemí eurozóny. Zdroj: Evropská komise.

Stoupající optimismus je patrný i z následující otázky týkající se podpory eura. V zemích eurozóny společnou evropskou měnu v průměru podporují necelé tři čtvrtiny dotázaných, přičemž hned v sedmi zemích podpora převyšuje hranici čtyř pětin.

Čtyři z pěti Evropanů vnímají EU kladně nebo neutrálně

Co se týče obecných otázek o vnímání Unie, pozitivně EU vnímá 40 procent Evropanů, 37 procent zaujímá neutrální stanovisko a pouze 21 procent respondentů ji vnímá negativně. Co se meziročního srovnání týče, jsou výsledky v tomto směru stabilní. Pozitivní vnímání je nejvýraznější v Irsku, Bulharsku a Lucembursku.

Eurobarometr - vnímání EU
Obraz EU. Vysvětlivky: modrá – pozitivní, žlutá – neutrální, červená – negativní, šedivá – neví. Zdroj: Evropská komise.

V 18 členských státech převažuje důvěra vůči EU – v posledním, jarním průzkumu Eurobarometr jejich počet dosahoval pouze patnácti. Největší důvěře se EU těší v Litvě (64 procent), Bulharsku (57 procent) a Lucembursku (56 procent). Od jara se důvěra ve vztahu k EU zvýšila v deseti členských zemích, nejvýraznějším způsobem v Belgii, na Slovensku a v České republice.

Ve 25 členských státech EU budoucnost Unie vnímají optimisticky

Většina Evropanů rovněž vidí budoucnost EU optimisticky, konkrétně 57 procent. Optimistické vnímání budoucnosti Unie převažuje ve všech členských státech s výjimkou Řecka a Spojeného království. Mezi nejoptimističtější členské země lze zařadit Irsko, Lucembursko a Maltu.

Eurobarometr - budoucnost EU
Budoucnost EU. Vysvětlivky: modrá – optimistická, červená – pesimistická, šedivá – neví. Zdroj: Evropská komise.

Co se týče největších problémů, kterým je Unie vystavena, dotázaní v odpovědi na tuto otázku uváděli nejčastěji přistěhovalectví (39 procent), terorismus (38 procent), hospodářskou situaci (17 procent), dále stav veřejných financí (16 procent) a nezaměstnanost (13 procent). Na vnitrostátní úrovni jsou jako nejpalčivější problémy vnímány nezaměstnanost (25 procent) a přistěhovalectví (22 procent).

Nejvýznamnější přínosy integrace? Volný pohyb a mír

Sedm z deseti Evropanů uvedlo, že se cítí být občany EU. Za nejvýraznější výdobytek evropské integrace 57 procent pokládá volný pohyb osob, zboží a služeb. V krátkém závěsu se na druhém místě umístil mír mezi členskými státy, jenž za nejpozitivnější výsledek EU považuje 56 procent respondentů.

Podrobnější předběžné výsledky podzimního standardního průzkumu Eurobarometr můžete nalézt zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop, Evropská komise

Přehled debat a konferencí na probíhající týden

Přinášíme vám pravidelný přehled debat, diskuzí a konferencí zaměřujících se na aktuální důležitá politická témata na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Programové menu tento týden zahrnuje akce o životním prostředí, výzkumu

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.