Jaká práva máte jakožto cestující v železniční přepravě?


Petr Pospíšil, Euroskop, 17.8.2017

Na Euroskopu jsme již publikovali články přibližující vaše práva, využíváte-li jako cestující letecké či autobusové přepravy v rámci EU. V následujícím textu představujeme, jaké právní nároky vám na základě unijní právní regulace vznikají v železniční přepravě. Stanovuje je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě.

Nejčastějším problémem, který může v rámci železniční přepravy nastat, je (podobně jako u dopravy autobusové) zrušení či zpoždění spoje. Nastane-li některá z těchto situací, dopravce má povinnost vás přiměřeně a včas informovat, a to zejména o aktualizovaném času odjezdu, případně o navazujících spojích.

Nárok na kompenzaci vzniká v momentě, kdy železniční spoj má zpoždění delší než jednu hodinu. V tu chvíli můžete od záměru realizovat cestu ustoupit a nárokovat vrácení jízdného. Dále může nastat situace, kdy se vám podaří realizovat pouze část cesty. V takový moment vám unijní regulace přiznává právo na výběr mezi dvěma variantami – návratem do výchozího bodu cesty, nebo přesměrováním do cílové destinace.

Pozdější pokračování v cestě resp. náhradní doprava pak je i automatickým řešením situace, kdy je vlak zastaven na trati (například v důsledku nehody apod.). Cestující mají nárok na poskytování občerstvení (v závislosti na délce čekání) a v krajním případě (např. dojde-li k zastavení dopravy přes noc) i na nocleh, v obou případech zajištěny ze strany dopravce a na jeho náklady.

V obou výše uvedených scénářích, tedy zvolíte-li si přesměrování (pozdější pokračování) do cílové destinace, anebo do cílové destinace využijete náhradní dopravu, máte nárok na finanční kompenzaci v následující výši: jedné čtvrtiny ceny jízdného při zpoždění vlaku v rozmezí 1-2 hodin; poloviny ceny jízdného v případě zpoždění vlaku nad dvě hodiny. Ovšem (!) je třeba dbát na to, že pokud vám je informace o zpoždění vlakového spoje známa ještě před zakoupením jízdenky na daný spoj, výše uvedené nároky na kompenzaci při zpoždění uplatnit nemůžete.

Pokud se domníváte, že máte nárok na některé z výše uvedených práv, kam máte svoji stížnost adresovat? Musíte ji do jednoho měsíce od data cesty zaslat přímo dopravci, který má povinnost do jednoho měsíce na ni reagovat. V případě, kdy jste přesvědčeni o tom, že odpověď dopravce neodpovídá tomu, na co máte nárok, můžete kontaktovat příslušný vnitrostátní orgán, kterým je v případě ČR Drážní úřad.

Nárok na kompenzaci vám vzniká i v případě, kdy v průběhu železniční přepravy dojde k poškození či ztrátě některého z vašich zavazadel. Doložíte-li cenu obsahu přepravovaného zavazadla, můžete vám být přiznána kompenzace až do výše 1300 euro. V opačném případě (kdy cenu obsahu zavazadla nejste s to doložit) představuje maximální výše kompenzace 330 euro. Nárok na finanční odškodnění získává cestující (resp. jeho rodina) i v případě zranění (či úmrtí) v důsledku vlakové nehody.

Odkazy:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě
Shrnutí na stránkách Evropské komise

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.