Češi stále více věří domácí ekonomice


Libor Škácha, Euroskop, 10. 7. 2017

6 z 10 Čechů hodnotí současnou ekonomickou situaci České republiky pozitivně. To představuje zhruba 10% nárůst oproti loňskému roku, kdy si to myslela pouze polovina populace. Mimo to Češi lépe hodnotí i osobní finanční situaci a mají větší sklon k navyšování výdajů. Ukázal to výzkum agentury IPSOS, který se uskutečnil v květnu 2017 a jehož se zúčastnilo 1004 respondentů.

Optimisticky hodnotí hospodářskou situaci 59 % respondentů, kdy 54 % z nich uvedlo, že ekonomickou situaci vnímá spíše dobře a 5 % velmi dobře. To představuje téměř desetiprocentní nárůst v porovnání s daty z března minulého roku, kdy spíše dobře odpovědělo 47 % a velmi dobře 3 % dotázaných.

Naopak byl zaznamenán mírný pokles respondentů, kteří domácí ekonomiku hodnotí spíše špatně nebo velmi špatně. Loni 36 % z nich hodnotilo ekonomickou situaci spíše špatně a 9 % velmi špatně, letos tak odpovědělo 30 %, resp. 6 % dotázaných.

Když se zamyslíte nad naší ekonomikou, jak byste ohodnotil(a) současnou ekonomickou situaci v České republice?

Graf IPSOS

Většina Čechů je při pohledu na české hospodářství naplněna optimismem. Zdroj: výzkum IPSOS, květen 2017


Stále více lidí na budoucí vývoj nahlíží optimisticky

Pozitivněji na současný stav české ekonomiky nahlíží zejména muži a lidé s alespoň maturitním vzděláním. V těchto skupinách populace hodnotí českou ekonomiku kladně dvě třetiny lidí.

Optimismus Čechů se však neprojevuje pouze v hodnocení současného stavu, ale také při pohledu do budoucnosti. Zatímco před rokem očekávalo 19 % populace v následujícím půlroce zhoršení ekonomiky, letos to je pouze 14 %. Naprostá většina Čechů tak v dalších 6 měsících očekává stabilní či dokonce rostoucí vývoj ekonomiky.

V pohledu na osobní ekonomickou situaci jsou lidé rovněž optimističtější než před rokem. Pouze 37 % populace považuje svoji finanční situaci za neuspokojivou, zbytek ji vnímá stabilně či uspokojivě. V loni na jaře osobní finanční situaci za neuspokojivou považovalo 43 % populace.

„Z výsledků výzkumu je patrné, že starší generace je pesimističtější a zároveň opatrnější, mladší část populace naopak optimističtější a víc si věří,“ dodává Tomáš Macků, ředitel komunikace výzkumné agentury Ipsos.

40 % Čechů během posledního půl roku navýšilo své výdaje

„Česká populace dobře vnímá, že se naší ekonomice v současné době daří. Pozitivní vývoj ekonomiky se pak logicky přenáší nejen do lepšího hodnocení osobní finanční situace, ale také do jejich spotřebního chování, lidé utrácejí za různé typy zboží a služeb více,“ uvádí Jakub Malý, Managing Director Ipsos CZ & SK.

Právě zvyšování výdajů je dalším ukazatelem toho, že populace využívá dobrých ekonomických podmínek v České republice. V posledních 6 měsících navyšovalo své výdaje 40 % populace, snížení uvedlo pouze 16 %. Nejčastěji své výdaje zvyšovali lidé ve věku do 34 let. Při pohledu do budoucna pak plánují lidé více utrácet především za cestování a dovolenou či vybavení domácnosti.

Naopak snižování výdajů plánují Češi při nákupu alkoholu či spotřební elektroniky. U položky alkohol 21 % z nich uvedlo, že jeho nákup sníží a 10 % zcela omezí. U snížení nákupu spotřební elektroniky tak odpovědělo 17 %, resp. 10 % dotázaných.

Autor: Libor Škácha, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU