Češi jsou ve srovnání s ostatními národy více v obraze


IPSOS, 13. 2. 2017

V rámci mezinárodního výzkumu agentury Ipsos se ukázalo, že Česká republika patří mezi země, kde mají obyvatelé široké vědomosti o různých faktografických údajích. Populaci 40 zemí světa byly položeny otázky, které se týkaly odhadu počtu obyvatel jejich země, investování do zdravotnictví, vlastnictví bydlení, aj. Odpovědi se pak konfrontovaly se skutečnými údaji. A Češi uspěli!

Pro Českou republiku byl spočítán vysoký index informovanosti, který nám zajistil 4. místo z celkového počtu 40 zemí světa. Umístili jsme se hned za Jižní Koreou, Velkou Británií a Nizozemím, které vyhrálo. Až za ČR skončilo Německo (6.), Polsko (11.), Maďarsko (14.), Rusko (26.) i USA (35.).

„Výzkum Ipsosu ve 40 zemích světa ukázal, že Češi jsou na tom z hlediska znalostí faktografických údajů na docela vysoké úrovni, což nás potěšilo na rozdíl od různých žebříčků konkurenceschopnosti,“ okomentoval výsledky ředitel komunikace Ipsosu Tomáš Macků.

Češi si myslí, že jde na zdravotnictví více peněz

Co se týká odhadu vynaložené částky na zdravotní péči, ve všech zemích si lidé myslí, že stát přispívá daleko vyšším procentem z celkového ročního hrubého domácího produktu, než je ve skutečnosti pravda. Nejlépe odhadli stav Poláci a Maďaři. Češi místo 7 % odhadovali, že na zdravotní péči v České republice jde 16 % z celkového HDP.

Lenka Sazmová, Ipsos Public Affairs dodává: „Je zajímavé, že nejreálnější odhad mají lidé se základním vzděláním.“ Podobný odhad byl i v Německu a Velké Británii. Rozdílné představy od reality mají lidé především v Asii, kde si společnost myslí, že jde na zdravotnictví mnohem více, než očekávají lidé v Evropě a zároveň je tato částka nižší, než na našem kontinentě.

Na zdravotní péči jde méně procent HDP, než Češi odhadovali

Na zdravotní péči jde méně procent HDP, než Češi odhadovali. Zdroj: Výzkum Ipsos, Perils of Perception, 2016.


Populace ČR podle Čechů vzroste, ve skutečnosti má mírně klesnout

Celková znalost o počtu obyvatel v daných zemích je poměrně vysoká, odhad se lišil ve většině případů maximálně o 5 procentních bodů. Češi odhadují počet obyvatel na 10 miliónů, ale ve skutečnosti se jedná o 10,55 miliónů, což je rozdíl právě 5 procentních bodů. Horší odhad je to u počtu obyvatel pro rok 2050. Češi odhadují nárůst na 11 miliónů, ale naopak by mělo dojít k malému snížení. Mladí lidé do 26 let dokonce odhadují, že v ČR bude v roce 2050 více jak 12 milionů obyvatel.

Počet obyvatel ČR do roku 2050 oproti odhadům Čechů mírně klesne

Počet obyvatel ČR do roku 2050 oproti odhadům Čechů mírně klesne. Zdroj: Výzkum Ipsos, Perils of Perception, 2016.

Vnímání skutečnosti se od reality výrazně liší

V některých otázkách se naopak odpovědi Čechů od skutečnosti zásadně odlišovaly, průzkum například u dotázaných zjišťoval, jak velké procento lidí podle jejich názoru považuje homosexualitu za morálně nepřijatelnou. V této otázce obsadili Češi druhou nejhorší příčku, když v průměru odpověděli, že 43 % lidí homosexualitu považuje za nepřijatelnou; ve skutečnostri jde podle průzkumu pouze o 14 %.

Jako mnohem méně tolerantní, než reálně jsou, Češi ohodnotili své spoluobčany také v otázkách předmanželského sexu, sňatku osob stejného pohlaví nebo potratu.

Průzkum mimo jiné upozornil na fakt, že vnímání skutečnosti je od reality mnohdy velmi vzdálené, téměř všechny zúčastěné státy například považují podíl muslimů ve své populaci za výrazně vyšší, než opravdu je. Nejhorší odhad měla v této otázce Francie, jejíž obyvatelé se domnívají, že na každých 100 obyvatel připadá 31 muslimů, reálně jsou zde však muslimové zastoupeni pouze počtem 7,5 na 100 obyvatel. Dotazovaní si také myslí, že jejich spoluobčané se považují za mnohem méně šťastné, než o sobě oni sami tvrdí.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU