Vnější obchodní vztahy v listopadu 2016

08.12.2016
Euroskop

Komise aktualizuje nástroje na ochranu obchodu, Dohoda o omezení obchodu s konfliktními materiály uzavřena

  • Komise přijala návrh týkající se změn antidumpingových a antisubvenčních předpisů

  • Instituce se dohodly na větší kontrole obchodu s konfliktními materiály

Komise aktualizuje nástroje na ochranu obchodu

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (COM(2016)721)

  • Komise 9. 11. 2016 předložila návrh nové metody pro výpočet dumpingu při dovozu ze zemí, v nichž dochází k významným narušením trhu nebo kde má stát rozhodný vliv na ekonomiku.

Pozadí

Cílem návrhu je zajistit, aby EU měla k dispozici nástroje na ochranu obchodu, které by dokázaly vyřešit současné problémy v mezinárodním obchodním prostředí (zejména nadměrnou kapacitu) a zároveň by plně respektovaly mezinárodní závazky EU zakotvené v právním rámci Světové obchodní organizace (WTO). Návrh navazuje na návrh z roku 2013 o modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu, který by zjednodušil postupy a umožnil EU uložit za určitých okolností vyšší cla (více v příspěvku „Komise vyzývá k posílení ochrany proti nekalým obchodním praktikám“, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2016).

Evropská rada v říjnu 2016 vyzvala k urychlené a vyvážené dohodě ohledně postoje Rady týkajícího se komplexní modernizace všech nástrojů na ochranu obchodu do konce roku 2016. Kromě modernizace všech nástrojů na ochranu obchodu, kterou Komise navrhla již v roce 2013, je důležitou součástí potřebné reformy reforma antidumpingové metodiky. Návrh vychází z rozsáhlé veřejné konzultace a je k němu připojeno posouzení dopadů. Provedené posouzení dopadů hodnotí důsledky všech potenciálních rozhodnutí pro každý členský stát a hospodářské odvětví.

EU musí zajistit, aby její nástroje na ochranu obchodu byly i nadále účinné při řešení značných narušení trhu v některých zemích, která mohou vést k nadměrné průmyslové kapacitě a povzbuzují vývozce k tomu, aby vyváželi své výrobky do EU za dumpingové ceny. To poškozuje evropská průmyslová odvětví, což může v konečném důsledku vést ke ztrátě pracovních míst a uzavírání podniků, k čemuž v poslední době dochází v ocelářském průmyslu EU.

Klíčové a sporné body

Podle stávajících pravidel se dumping za běžných tržních podmínek vypočítává srovnáním vývozní ceny výrobku do EU s domácími cenami nebo s náklady na dotčený výrobek ve vyvážející zemi. Tento přístup má zůstat zachován a doplněn o novou metodiku, která má být neutrální vůči jednotlivým zemím. Má se použít stejným způsobem pro všechny členy WTO a zohlednit významná narušení v některých zemích způsobená vlivem státu na ekonomiku. Členové WTO již nemají být zahrnuti do seznamu zemí, na něž se vztahuje tzv. „metoda srovnatelné země“ (používá se u zemí, kde ceny a náklady neodpovídají tržním silám, tj. jsou důsledkem vlivu státu uměle nízké). Tento přístup má být vyhrazen pro země bez tržního hospodářství, které nejsou členy WTO.

  • Při identifikaci narušení se má zohledňovat několik kritérií, například politiky a vliv státu, existence mnoha podniků ve vlastnictví státu, diskriminace ve prospěch tuzemských společností a nezávislost finančního sektoru. Komise vypracuje návrhy zpráv pro konkrétní země nebo odvětví, v nichž tato narušení identifikuje. Výrobní odvětví EU by měly i nadále podávat stížnosti, ale při řešení svého případu se mohou dovolávat těchto zpráv Komise.

Nová antidumpingová metodika by se použila u řízení zahájených po vstupu změněných pravidel v platnost. Návrh rovněž zahrnuje přechodné období, během nějž by se všechna v současnosti platná antidumpingová opatření i probíhající šetření i nadále řídila stávajícími právními předpisy. Komise rovněž navrhla posílení antisubvenčních právních předpisů EU, aby bylo v budoucnu možné vyšetřit také veškeré případy nových subvencí, které vyjdou najevo během šetření, a zahrnout je do uloženého konečného cla. Posouzení dopadů naznačuje, že výsledkem této nové metodiky bude zhruba stejná úroveň antidumpingových cel, jak je tomu v současnosti.

Přijatý přístup zajistit, aby EU dostála svým mezinárodním právním závazkům, má ovšem dle Komise zaručit, že zůstane zachována a bude ještě více posílena účinnost nástrojů EU na ochranu obchodu, a zároveň udržena celková stávající úroveň zaměstnanosti v EU.

Předpokládaný další vývoj

EP a Rada nyní o tomto návrhu rozhodnou prostřednictvím řádného legislativního postupu. EP přijal svou zprávu v prvním čtení a Komise očekává, že Rada rychle vyřeší rozpory, které brání přijetí návrhu.

Odkazy

Krátce…

Dohoda o omezení obchodu s konfliktními materiály uzavřena

Předsednictví Rady a EP 22. 11. 2016 dosáhla neformální dohody o nařízení k zastavení financování ozbrojených skupin prostřednictvím obchodu s konfliktními minerály. Nařízení má za cíl podpořit podniky EU, aby zacházely se zdroji cínu, tantalu, wolframu a zlata zodpovědně. Tyto minerály jsou široce používány v běžných produktech, včetně mobilních telefonů, automobilů a šperků. Úsilím EU je zabránit ozbrojeným skupinám po celém světě používat obchod s minerály pro financování svých aktivit a konfliktů. Dovozci těchto materiálů do EU mají pečlivě vybírat své dodavatele a zajišťovat soulad pravidel stanovených nařízením s importovanými zdroji. Tito dovozci by také měli procházet povinnými kontrolami. Úřady v členských státech EU mají být zodpovědné za zajištění dodržování pravidel ze strany firem a také za stanovení sankcí za neplnění, které mají být sledovány Komisí. Nejmenší dovozci by pak neměli mít povinnost konat v souladu s novými pravidly, aby se tak zabránilo nepřiměřené byrokratické zátěži. Dohoda by měla být potvrzena radou v prosinci 2016.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.