Regionální politika v květnu 2016

09.06.2016
Euroskop

Evropská města by se měla moci více vyjádřit k tvorbě politik EU, EU podepsala s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem dohodu o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021

  • Nová agenda pro města byla představena

  • EU se dohodla na novém mechanismu fondů EHP pro období 2014-2021

Evropská města by se měla moci více vyjádřit k tvorbě politik EU

Urban Agenda for the EU – Pact of Amsterdam

  • Komise 30. 5. 2016 představila na neformálním setkání na základě dohody s 28 ministry odpovědnými za záležitosti města, se zástupci ostatních institucí EU a se zástupci evropských měst (tzv. Amsterdamský pakt) městskou agendu pro EU.

Pozadí

Města hrají v EU zásadní roli a z toho důvodu EU představila speciální agendu pro evropská města. Základy městské agendy pro EU položilo sdělení Komise z července 2014. V následné veřejné konzultaci se projevilo přání občanů EU, aby se do otázek měst více zapojila Komise.

Na neformálním zasedání v červenci 2015 bylo vydáno prohlášení z Rigy, kde členské státy vyjádřily podporu městské agendy pro EU. Podporu agendě vyjádřily také unijní instituce a řada evropských měst. Evropská města musí zvýšit svůj vliv na právní předpisy EU, přístup k evropským fondům a výměnu znalostí.

Klíčové a sporné body

Městská agenda a její prioritní témata vychází ze společného partnerství. Základem městské agendy je rozvoj 12 partnerství týkajících se 12 tematických oblastí: (1) Začleňování migrantů a uprchlíků; (2) kvalita ovzduší; (3) městská chudoba; (4) bydlení; (5) oběhové hospodářství; (6) pracovní místa a dovednosti v místním hospodářství; (7) přizpůsobení se změně klimatu; (8) přechod na jiné zdroje energie; (9) udržitelné využívání půdy a přírodní řešení; (10) městská mobilita; (11) digitální transformace a (12) inovativní a odpovědné zadávání veřejných zakázek. Tematické oblasti by v rámci partnerství Komise, členských států, měst a dalších partnerů měly řešit otázky rozvoje měst s cílem:

  • zlepšit evropskou legislativu (lepší regulace);
  • dosáhnout lepšího přístupu a využívání evropských fondů;
  • zlepšit sdílení znalostí a spolupráce mezi městy.

Navrhované partnerství by mělo městům, členským státům, orgánům EU a zúčastněným stranám (nevládní organizace a obchodní partneři), umožnit na rovnocenné bázi spolupracovat a nacházet společné způsoby zlepšení městských oblastí v EU.

V souladu se závazkem Komise ke zlepšování právní úpravy by se akční plány navržené v rámci partnerství měly zaměřit na efektivnější a ucelenější provádění stávajících politik EU ve městech, např. v oblasti životního prostředí, dopravy a zaměstnanosti.

Zahájena byla již 4 pilotní partnerství se zaměřením na: začleňování migrantů – koordinované městem Amsterdam; kvalitu ovzduší – koordinované Nizozemskem; bydlení – koordinované Slovenskem; a městskou chudobu – koordinované Belgií a Francií. Zbývající partnerství budou zahájena v době od konce roku 2016 do léta 2017.

K věci městské agendy se pozitivně vyjádřil Výbor regionů, který se ovšem také obává, že agenda nebude správně fungovat. Je proto dle regionů nutné apelovat na změnu celého přístupu ke městům.

Předpokládaný další vývoj

Amsterdamský pakt bude projednán na Radě pro obecné záležitosti 21. 6. 2016.

Odkazy

Krátce…

EU podepsala s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem dohodu o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021

EU 3. 5. 20126 podepsala se zástupci zemí EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) dohody o novém programovém období EHP a Norských fondů na období 2014-2021. Cílem nového finančního mechanismu je snižovat hospodářské a sociální rozdíly v rámci EHP. Finanční prostředky přidělené jednotlivým zemím by měly být na základě uvedené dohody poskytovány pro tato prioritní odvětví: inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost; sociální začleňování, zaměstnanost mládeže a zmírňování chudoby; životní prostředí, energetika, klimatická změna a nízkouhlíková ekonomika; kultura, občanská společnost, dobrá veřejná správa a základní lidská práva; spravedlnost a vnitřní záležitosti států. Celkově 15 zemí EU ze střední a jižní Evropy a Pobaltí by mělo ve vybraném období obdržet celkovou podporu ve výši 2,8 mld. €, z toho 1,5 mld. € prostřednictvím fondů EHP a 1,3 mld. € prostřednictvím Norských fondů. ČR by měla být podpořena celkově 184,5 mil. €, z toho 95,5 mil. €, ve fondech EHP a 89 mil. € v Norských fondech. Nově budou prostředky alokovány také na boj s nezaměstnaností mládeže a podporu regionální spolupráce. Poskytnuta by měla být suma 100 mil. €.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.