Vnější obchodní vztahy v lednu 2016

08.02.2016
Euroskop

Komise přijala opatření, která by mohla otevřít mezinárodní trhy veřejných zakázek

  • Komise chce zavézt nástroj, který by odrazoval od diskriminace evropských společností na trzích s veřejnými zakázkami třetích zemí

Komise přijala opatření, která by mohla otevřít mezinárodní trhy veřejných zakázek

Amended proposal for a Regulation on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries (COM(2016)34)

  • Komise 29. 1. 2016 předložila revidovaný návrh týkající se Nástroje mezinárodních zakázek (NMO), který slouží k prosazování otevřeného přístupu na trhy s veřejnými zakázkami po celém světě.

Pozadí

Mnozí z hlavních obchodních partnerů EU uplatňují restriktivní praktiky, které diskriminují evropské podniky při zapojování do veřejných zakázek. Uzavřené trhy s veřejnými zakázkami narušují hospodářskou soutěž a transparentnost, zvyšují náklady na veřejné statky a služby pro daňové poplatníky a rovněž zvyšují riziko korupce. Celkově je v současnosti z důvodu protekcionistických opatření uzavřena více než 1/2 světového trhu zakázek a tento podíl roste. Výsledkem je, že pouze 10 mld. € vývozu EU (0,08 % HDP EU) si v současnosti najde cestu na světové trhy zakázek, zatímco podle odhadu se z důvodu omezení nerealizuje další vývoz v hodnotě 12 mld. €. Někteří významní ekonomičtí aktéři jako Čína, Brazílie nebo Indie však nejsou stranami dohody WTO o veřejných zakázkách a některé existující strany mají ve svých příslušných listinách omezené pokrytí, pokud jde o zakázky.

Otevření trhů mimo EU pro evropské společnosti by vedlo k úsporám, což by pomohlo vytvořit win-win situaci pro růst a zaměstnanost v EU a zadávacích zemích. Návrh posunuje původní znění iniciativy Komise z roku 2012 tím, že má umožnit přijmout přiměřené a cílenější akce.

Původní návrh se týkal dvou částí: (1) tzv. „zakázky spadající pod režim mezinárodních závazků“ (v případě kterého EU přijala mezinárodní závazky týkající se přístupu na trh) a (2) „zakázky nespadající pod režim mezinárodních závazků“. V případě druhé kategorie původní návrh obsahoval dva různé postupy: (1) decentralizovaný postup, v rámci kterého by měl zadavatel možnost vyloučit nabídku po obdržení souhlasu Komise a (2) centralizovaný postup, v jehož rámci by Komise hrála ústřední roli (vyšetřování, jednání se třetí zemí, v případě potřeby rozhodnutí o přijetí restriktivních opatření – uzavření trhu nebo cenové sankce, které by pak uplatňovaly vnitrostátní orgány ve svých zadávacích řízeních). Návrh ale neprošel prvním čtením.

Klíčové a sporné body

Změny uvedené v revidovaném návrhu mají za cíl odstranit všechny potenciální negativní důsledky nástroje v jeho původní podobě, jako bylo zejména celkové uzavření trhu zakázek EU, administrativní zátěž a riziko fragmentace vnitřního trhu. V návrhu se zároveň klade důraz na úlohu Komise při přezkoumávání překážek v oblasti veřejných zakázek ve třetích zemích a poskytují se v něm nástroje k navázání spolupráce se třetími zeměmi v zájmu jejich odstranění.

  • Změněným návrhem se odstraňuje „decentralizovaný postup“, přičemž se zachovává možnost uložit za určitých podmínek cenovou sankci, zjednodušují se postupy, rozšiřuje se oblast působnosti výjimek a stanoví se nástroje umožňující další zaměření se na případná opatření.

V neposlední řadě se má zajistit vyšší míra transparentnosti tím, že se stanoví, že Komise by měla zveřejňovat výsledky vyšetřování týkajících se diskriminačních opatření a postupů třetích zemí, jakož i jakýchkoli opatření přijatých těmito zeměmi na odstranění takových opatření a postupů.

  • Nový Nástroj mezinárodních zakázek (NMO) má umožnit, aby Komise zahájila vyšetřování v případech údajné diskriminace společností z EU na trzích veřejných zakázek. V případě, že by takové vyšetřování prokázalo diskriminační chování vůči zboží, službě nebo dodavateli z EU, došlo by k výzvě Komise směrem k dotyčné zemi ke konzultaci o otevření svého trhu veřejných zakázek. Tyto konzultace mohou rovněž probíhat formou vyjednávání o mezinárodní dohodě. V krajním případě by Komise (po konzultaci s členskými státy EU) mohla uplatnit NMO. To znamená, že by byla nabízená cena dotyčné země považována za vyšší, než ta, co skutečně předložila. Poskytla by tedy evropskému zboží a službám konkurenční výhodu. Pokud by se země chtěly vyhnout použití tohoto nástroje, musely by přestat s diskriminačními praktikami.

Návrh obsahuje další prvky, aby bylo zajištěno, že nemůže být použit jako nástroj k ochraně nebo uzavření trhu pro zadávání zakázek v EU:

  • nástroj se nemí vztahovat vůči dodavatelům z nejméně rozvinutých zemí;
  • nemá se vztahovat na nabídky ze strany malých a středních podniků v EU, aby se usnadnila jejich účast na trhu veřejnými zakázkami;
  • má být omezeno pouze na zakázky nad určitou prahovou hodnotu.

Stávající závazky EU – včetně Dohody WTO o veřejných zakázkách a bilaterálních obchodních dohod – zůstanou nedotčeny touto iniciativou.

Předpokládaný další vývoj

Revidovaný návrh bude předložen Radě a EP k prvnímu čtení.

Odkazy

V Brně začalo modelové zasedání institucí EU

Celkem padesát středoškolských studentů z Česka a Slovenska se sjelo do Brna, kde je čeká čtyřdenní program skládající se nejenom ze samotné simulace legislativního procesu EU, ale také diskusí s odborníky na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🏛️ V Brně začalo modelové zasedání institucí EU ➡️ Celkem 50 středoškolských studentů z ČR a Slovenska čeká čtyřdenní program skládající se ze simulace legislativního procesu EU a diskusí s odborníky na různá témata spojena s evropskými záležitostmi 🇪🇺

https://euroskop.cz/2023/01/26/v-brne-zacalo-modelove-zasedani-instituci-eu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.