Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2015

09.12.2015
Euroskop

Rada potvrdila dohodu s EP týkající se nehlášené práce

  • EU se stále snaží bojovat proti nehlášené práci

Rada potvrdila dohodu s EP týkající se nehlášené práce

Proposal for a decision of the European parliament and of the on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work (COM(2014)221)

  • Coreper 20. 11. 2015 schválil kompromisní znění návrhu vyjednané s EP týkající řešení a předcházení nehlášené práce.

Pozadí

Komise v dubnu 2014 navrhla vytvořit evropskou platformu, která by zabraňovala nehlášené práci prostřednictvím sdružování různých donucovacích orgánů členských států zapojených do boje proti nehlášené práci. Nehlášenou práci jednotlivé členské státy definují různě, ovšem na úrovni EU je nehlášená práce definována jako placená činnost, která je v souladu s právem pokud jde o její obecnou povahu, avšak není nahlášená orgánům veřejné moci. Pod tuto definici spadají pouze legální činnosti.

Nehlášená práce představuje v EU široce rozšířený problém. V roce 2012 tvořila podle odhadů Komise 18,4 % HDP tehdejší EU-27 . 11 % Evropanů přiznává, že v minulém roce nakoupili zboží nebo služby vytvořené v rámci nehlášené práce, přičemž 4 % dotázaných přiznalo, že za svou práci obdrželi nenahlášenou mzdu. Ohromný nárůst poptávky po nehlášené práci byl zaznamenán v Řecku, na Kypru a ve Slovinsku, tedy v zemích, které významně postihla hospodářská krize.

Nehlášená práce připravuje dle Komise pracovníky o sociální ochranu, ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost a oslabuje pracovněprávní normy. Rovněž narušuje korektní hospodářskou soutěž mezi podniky (neoprávněně zvýhodněné podniky těží z takové práce) a ohrožuje udržitelnost veřejných financí a systémů sociálního zabezpečení (více v příspěvku „EU bojuje proti nehlášené práci“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2014). V květnu 2015 byl návrh schválen EP ve výboru EMPL.

Klíčové a sporné body

Navrhovaná platforma by měla sdružovat všechny vnitrostátní donucovací orgány podílející se na řešení nehlášené práce, jako jsou inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a daňové a migrační orgány, jakož i ostatní zúčastněné strany jako např. zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU.

Nová platforma by měla (1) být fórem, kde se mohou odborníci podělit o informace a osvědčené metody, a zároveň rozšířit dosavadní kontakty; (2) zjistit, jak mohou nástroje na vnitrostátní úrovni a úrovni EU řešit sdílené problémy, jako je související nepravá samostatná výdělečná činnost a nehlášená práce v subdodavatelských řetězcích; (3) řešit přeshraniční aspekty například tím, že prozkoumá způsoby, jak zlepšovat výměnu údajů mezi vnitrostátními správami; (4) posilovat operativní spolupráci, např. prostřednictvím společných školení, výměnami pracovníků a společných kontrol; (5) vypracovat společné zásady a pokyny pro provádění kontrol v zájmu boje proti nehlášené práci; (6) zvyšovat informovanost o problému prostřednictvím společných aktivit (více v příspěvku: „ Výbor EP rozhodoval o nehlášené práci“, Zaměstnanost a vnitřní věci v květnu 2015).

Na platformě by se měly podílet 3 skupiny aktéru. Za každý členský stát by měl být stanoven jeden koordinátor, účastnit by se měla dále Komise a 4 zástupci sociálních partnerů na úrovni Unie.

Předpokládaný další vývoj

EP bude nyní v prvním čtení hlasovat na plénu a poté by měl být návrh formálně schválen Radou.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.