Doprava v září 2015

07.10.2015
Euroskop

ENVI chce testování emisí v reálných podmínkách na silnicích i mimo ně, TRAN: Civilní drony mají být pod právním dohledem

  • ENVI se zabýval regulací silničních i nesilničních vozidel

  • Podle výboru TRAN by měl být sektor dronů regulován na úrovni EU

ENVI chce testování emisí v reálných podmínkách na silnicích i mimo ně

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích (KOM(2014)581)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel (KOM(2014)028)

  • Výbor ENVI 24. 9. 2015 přijal úpravy legislativy k automobilovým emisím. Návrh počítá s testováním vozů v reálné dopravě od roku 2017 a s povinně vestavěnými ukazateli spotřeby a indikátory ideální zařazené rychlosti. V dalším návrhu se ENVI zaměřil i na omezení emisí v nesilniční dopravě.

Pozadí

V souvislosti s aférou automobilového výrobce Volkswagen, jehož dieselové motory nesplňovaly emisní požadavky, jak bylo prvotně zjištěno v USA a posléze EU, se kauzou začaly zabývat i instituce EU. Vyšší pozornost tak věnují i návrhu Komise na redukci emisí oxidů dusíku silničních vozidel, který předložila již v lednu 2014. Hlavním rámcem pro regulaci emisí silničních vozidel je směrnice č. 46/2007.

Současně v oblasti regulace emisí motorových vozidel byl projednáván návrh Komise na maximální limity emisí u nesilničních pojízdných strojů. Komise 25. 9. 2014 zveřejnila návrh nařízení, kterým má dojít k regulaci emisí produkovaných nesilničními pojízdnými stroji.

Nesilniční pojízdné stroje využívají celou řadu různých spalovacích motorů, které se instalují do strojů nejrůznějšího typu, od domácích sekaček trávníků přes stavební stroje až po železniční stroje. Tyto stroje se však podílejí v EU až zhruba 15 % emisí oxidů dusíku (NOx) a 5 % emisí pevných částic.

Tato oblast je od roku 1997 regulována směrnicí č. 68/97, která byla v pozdějších letech pětkrát upravena. Potřeba nové regulace vyvstává z nutnosti současného stavu poznání, kdy zejména vznětové motory produkují významné množství pevných částic, pro které je z pohledu Komise nutné vytvořit maximální limity.

Jelikož byla směrnice několikrát upravována, přistoupila Komise k volbě nařízení, coby vhodnějšího rámce pro regulaci, která spolu s přenesenými akty Komise zajistí přímou použitelnost a možnost adaptace normy novým technickým standardům. Jejím přijetím dojde ke zrušení stávajících směrnic včetně příloh (více v příspěvku „Komise představila návrh snížení emisí u nesilničních pojízdných strojů“, Doprava v září 2014).

Klíčové a sporné body

Hlavními změny legislativy se dají shrnout do několika bodů:

  • zavedení testování automobilů a nesilničních strojů v reálném provozu, nejen v laboratorních podmínkách,
  • indikátory nejefektivnější zařazené rychlosti a ukazatele spotřeby paliva jako součást povinné výbavy automobilů,
  • zpřísnění limitů emisí skleníkových plynů pro motory,
  • zavedení zvláštních limitů pro emise NO2,
  • možné začlenění metanu do započítávání emisí CO2
  • úprava limitů výfukových zplodin při startování studeného motoru v nízkých okolních teplotách, neboť současné limity se jeví jako zastaralé.

Již ve stínu počínající aféry okolo emisních podvodů firmy Volkswagen s dieselovými motory schválili 23. 9. 2015 poslanci z ENVI úpravu stávajících pravidel omezujících automobilové emise. V souvislosti s dlouhodobými snahami Unie o snížení emisí skleníkových plynů přišla Komise se zpřísněním stávající legislativy k automobilovým splodinám. Tato legislativa se „shodou náhod“ zaměřuje na reálné testování emisí automobilů v běžné dopravě a nikoli pouze v laboratorních podmínkách, kde byl Volkswagen schopen oklamat měřicí přístroje. Podle Komise i některých poslanců může právě tento rozdíl být jedním z důvodů, proč dosud emise skleníkových plynů neklesaly tak rychle, jak EU očekávala. Zvláště zvyšující se emise NO2 přiměly poslance, aby rozšířili návrh o zvláštní limity pro oxid dusičitý a nikoli pouze limit pro celkové množství oxidů dusíku.

Poslanci se rovněž zaměřili na tzv. ekodriving, tedy efektivní řízení, které by mělo pomoci snížit průměrnou spotřebu vozidel i množství škodlivých zplodin. Jako povinné by proto chtěli zavést indikátory nejefektivnější zařazené rychlosti, které se nicméně dosud příliš neosvědčily, a ukazatele spotřeby paliva.

  • O týden dříve, 15. 9. 2015, byl v ENVI schválen návrh předpisů na snížení emisí u nesilničních strojů se spalovacími motory.

Tento návrh by se měl v důsledku vztahovat na výrobce stavebních strojů, jako jsou buldozery a jeřáby, strojů zemědělských, tj. traktory či kombajny, dále mj. výrobce lokomotiv, vnitrozemských parníků, ale i třeba běžných travních sekaček a řetězových pil. Poslanci se snažili upravit předpisy tak, aby byla administrativní zátěž pro malé podniky co nejmenší. Vzhledem k dlouhé životnosti nesilničních strojů rovněž navrhli opatření, která by měla majitele podnítit k nahrazení starých modelů stroji novými s efektivnějšími a šetrnějšími motory. Některé stroje, mj. jeřáby a parníky, však dostanou dočasnou výjimku.

Podobně jako u silniční dopravy se poslanci obrátili na Komisi, aby zajistila testování nesilničních strojů i v reálném pracovním prostředí.

Předpokládaný další vývoj

Oba návrhy byly schváleny v parlamentním výboru (ENVI) a dle předpokladů v prosinci se o nich bude diskutovat na plénu EP. Návrhy mezitím budou zkoumány i na půdě Rady, a pokud se obě tělesa budou schopna rychle dohodnout, může být legislativa přijata na přelomu roku. Nové požadavky pro silniční dopravu by pak v případě schválení legislativy měly platit od roku 2018 pro schvalování typu (type-approval) nových modelů a od roku 2019 pro všechna nová vozidla. Testování v reálných podmínkách by pak mohlo postupně doplňovat laboratorní testování již od roku 2016 a v roce 2017 by již mělo být plně začleněno. Do té doby Komise, která chce zahájit rozsáhlá vyšetřování kvůli podvodům Volkswagenu, apeluje na úřady členských států, které mají v gesci emisní testování jednotlivých strojů, aby byly při svých zkouškách důkladnější a obezřetnější.

Odkazy

Krátce…

TRAN: Civilní drony mají být pod právním dohledem

Výbor TRAN 15. 9. 2015 přijal (poměrem 45:1) zprávu, ve které se zabývá sektorem bezpilotních letounů. Bezpilotní letouny, běžně označované jako drony, prošly v posledních letech velkým rozmachem a v současnosti se používají v mnoha rozličných oblastech lidské činnosti. I proto se již na summitu v prosinci 2013 evropští lídři shodli, že je potřeba zajistit otevření evropského trhu dronům pro civilní využití. Následně v dubnu 2014 vydala Komise sdělení k možné regulaci sektoru (více v příspěvku „Komise chce regulovat bezpilotní letouny“, Doprava v dubnu 2014). Podle členů výboru je nutné se na úrovni EU zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany soukromí. Např. by drony měly být vybaveny technologií na detekci a zabránění střetu s dalšími letadly ve stejném prostoru. Na konci října 2015 by se o této rezoluci mělo hlasovat na plénu EP.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.