Energie v červnu 2015

05.08.2015
Euroskop

Emise ze středních spalovacích zařízení budou regulovány

  • V EU budou postupně regulovány už i emise ze středních spalovacích zařízení

Emise ze středních spalovacích zařízení budou regulovány

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (KOM(2013)919)

  • EP a Rada se 23. 6. 2015 shodly na regulaci emisí některých látek produkovaných středními spalovacími zařízeními. Coreper dohodu potvrdil 30. 6. 2015.

Pozadí

Komise 18. 12. 2013 předložila návrh na regulaci emisí některých znečišťujících látek pro kategorii středních spalovacích zařízení, která na rozdíl od ostatních kategorií ještě nejsou zahrnuty do unijní legislativy. Jedná se přibližně o 143 tis. zařízení v EU používaných například na výrobu energie pro bloky budov nebo velké budovy a maloprůmyslová zařízení. Návrh je součástí balíku Čisté ovzduší pro Evropu.

Návrh směrnice stanovuje limity pro emisi vybraných znečišťujících látek (oxidu siřičitého, oxidu dusnatého a prachu) produkovaných stávajícími i novými středními spalovacími zařízeními se jmenovitým tepelným příkonem od 1 do 50 MW (více v příspěvku „EU dále omezuje emise ze spalovacích zařízení“, Životní prostředí v prosinci 2014).

Klíčové a sporné body

  • Na rozdíl od návrhu Komise se instituce EU shodly na diferenciovaném přístupu k stávajícím a novým zařízením. Současně bude brán ohled i na velikost zařízení s cílem snížit náklady pro nejmenší zařízení.

Nová zařízení budou povinna splňovat limity po dvouletém přechodném období od vstupu směrnice v platnost, větší zařízení s příkonem 5-50 MW do roku 2025 a malá zařízení s příkonem 1-5 MW do roku 2030.

Na základě politické dohody trialogu má být rovněž poskytnuta delší lhůta (do roku 2030) na implementaci limitů pro vybrané typy zařízení: systém dálkového vytápění, zařízení spalující biomasu jako hlavní složku, zařízení patřící do vnitrostátní přepravní plynárenské soustavy a zařízení, která jsou součástí malých izolovaných systémů (např. na ostrovech).

Monitorovány budou i emise oxidu uhelnatého jako podklad pro budoucí revizi Komise. Jejím úkolem bude i posouzení přínosu zavedení minimálních standardů energetické účinnosti.

Předpokládaný další vývoj

Návrh směrnice musí být ještě schválen EP a následně Radou.

Odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.