Daně v červnu 2015

05.08.2015
Euroskop

Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)

  • Komise opět přichází z novou iniciativou na postupnou harmonizaci zdanění právnických osob, tentokrát chce vytvořit povinně společný základ daně, tzv. CCCTB

Komise se pokusí znovu prosadit společný základ daně z příjmu právnických osob (CCCTB)

  • Komise zveřejnila 17. 6. 2015 akční plán, který má zásadně reformovat zdaňování příjmů právnických osob v EU.

Pozadí

Akční plán pro spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob je součástí ambiciózního plánu Komise, který má zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem, zajistit spravedlivější jednotný trh a podpořit vytváření nových pracovních míst, růst a investice v EU. Některé společnosti využívají nekoordinovaných vnitrostátních opatření, aby unikly zdanění v EU. To vede ke ztrátám příjmů pro členské státy, k většímu daňovému zatížení občanů a narušení hospodářské soutěže pro podniky, jež přispívají svým dílem.

K dosažení plánovaných cílů bude zapotřebí přijmout řadu iniciativ vycházejících z opatření, která jsou již stanovena v balíčku daňové transparentnosti, jejž Komise předložila v březnu 2015 (více v příspěvku „Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků“, Daně v březnu 2015). V opatřeních vymezených v tomto akčním plánu jsou rovněž zohledněny činnosti probíhající v rámci OECD, jejichž cílem je omezit oslabování daňové základny a přesouvání zisku.

Klíčové a sporné body

Komise hodlá znova předložit návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, jelikož jednání o návrhu z roku 2011 jsou momentálně pozastavena. V nejbližší době se však začne pracovat na novém návrhu spočívajícím v zavedení povinného společného konsolidovaného základu – CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base), a to prostřednictvím postupného přístupu. To umožní členským státům rychleji pokročit při zavádění společného základu daně. Teprve v druhé fázi dojde ke konsolidaci, neboť ta byla doposud nejspornějším prvkem jednání.

Akční plán se zmiňuje rovněž o efektivním zdaňování v EU. Všechny společnosti by měly platit spravedlivý podíl daně v zemi, v níž své zisky vytvářejí. Podle Komise existuje mnoho způsobů jak toho dosáhnout, aniž by se sazby DPPO musely harmonizovat v celé EU. Komise navrhuje opatření pro odstranění mezer v právních předpisech, zlepšení systému oceňování převodů a zavedení přísnějších pravidel pro preferenční daňové režimy. Tyto iniciativy by měly rovněž přispět k pokroku v probíhajících jednáních mezi členskými státy, jejichž cílem je stanovení a schválení přístupu EU k efektivnějšímu zdaňování.

Plán vychází rovněž z opatření, která jsou již naplánována v rámci balíčku daňové transparentnosti přijatého v březnu. Komise zveřejnila seznam třetích zemí a území, které byly členskými státy zařazeny na černou listinu, aby tak zahájila otevřenější a jednotnější přístup EU k nespolupracujícím daňovým jurisdikcím. Uvedený seznam může být použit pro účely prověření nespolupracujících daňových jurisdikcí a vypracování společné strategie EU týkající se řešení tohoto problému. Posílí navíc kolektivní obranu členských států před vnějšími faktory ohrožujícími jejich příjmy.

Předpokládaný další vývoj

Komise má v plánu předložit návrh na konsolidaci CCCTB co nejdříve v roce 2016.

Odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.