Institucionální záležitosti v lednu 2015

09.02.2015
Euroskop

Komise podporuje strukturální reformy a investice zmírněním Paktu o stabilitě a růstu

  • Komise vydala nové pokyny vedoucí ke zmírnění pravidel Paktu stability a růstu
  • Přísnější pravidla čekají lobbisty v EU registrované v upraveném rejstříku transparentnosti

Komise podporuje strukturální reformy a investice zmírněním Paktu o stabilitě a růstu

Making the best use of the flexibility within the existing rules of the stability and growth pact (COM(2015)12)

  • Komise 13. 1. 2015 předložila nové podrobné informační pokyny týkající se toho, jak bude uplatňovat pravidla Paktu o stabilitě a růstu, aby posílila vztah mezi strukturálními reformami, investicemi a fiskální odpovědností na podporu zaměstnanosti a růstu.

Pozadí

Účelem Paktu o stabilitě a růstu je zajistit, aby členské státy dodržovaly rozpočtovou disciplínu a vyvarovaly se tak nadměrných schodků. Umožňuje počítat s cyklickými fluktuacemi při udržování deficitu veřejných financí pod hranicí 3 % HDP. Deficit nad tímto limitem je považován za nadměrný (pokud není přechodný a vznikl-li za výjimečných okolností; více v příspěvku „EP podpořil další zpřísnění Paktu stability a růstu“, Institucionální záležitosti v březnu 2013). Systém má preventivní a varovnou složku. Prevence je založena na pravidelném dohledu a na systému předběžného varování, což umožňuje provést v případě potřeby nezbytné korekce. Členské státy předkládají své programy stability nebo konvergenční programy, ve kterých si stanovují střednědobé cíle a cestu k jejich dosažení.

Klíčové a sporné body

Sdělení Komise navazuje na závazek, který předseda Jean-Claude Juncker představil ve svých politických směrech, na jejichž základě byla Komise zvolena. Pokyny sledují tři hlavní cíle: (1) podporovat účinné provádění strukturálních reforem; (2) povzbudit investice, zejména v kontextu nového Evropského fondu pro strategické investice (EFSI); (3) lépe zohledňovat hospodářský cyklus v jednotlivých členských státech. Pokyny by měly rovněž podnítit k více prorůstové fiskální politice v eurozóně.

1. Strukturální reformy: u členských států v rámci preventivní složky paktu zohlední Komise dopad reforem za předpokladu, že tyto reformy (1) jsou významné, (2) mají ověřitelné dlouhodobé příznivé účinky na rozpočet a (3) jsou skutečně prováděny. Komise posoudí reformy před tím, než vydá doporučení Radě, aby povolila dočasné odchýlení od střednědobého rozpočtového cíle (max. o 0,5 % HDP). Střednědobého rozpočtového cíle by mělo být dosaženo do 4 let od uplatnění ustanovení o reformách. Při zahájení postupu při nadměrném schodku (a rovněž u zemí již podléhajících postupu) může Komise doporučit delší lhůtu pro jeho nápravu také za předpokladu, že existuje zvláštní plán strukturálních reforem.

2. Investice: příspěvky členských států do EFSI nebudou započítávány při stanovení fiskálního úsilí ani v rámci preventivní, ani v rámci nápravné složky paktu. V případě překročení 3% prahové hodnoty pro schodek nezahájí Komise postup při nadměrném schodku. Při posuzování porušení kritéria pro dluh budou příspěvky do EFSI vyloučeny. Sdělení konkretizuje a formalizuje tzv. ustanovení o investicích, tj. za určitých podmínek se státy, na něž se vztahuje preventivní složka paktu, mohou dočasně odchýlit od svého střednědobého rozpočtového cíle nebo dohodnutého postupu fiskální korekce směrem k jeho dosažení, aby mohly realizovat investice.

3. Cyklické podmínky: Komise bude používat matici, v níž je určeno vhodné fiskální úsilí, které se očekává od zemí, na něž se vztahuje preventivní složka paktu. To znamená, že státy budou muset vyvinout větší fiskální úsilí v období lepších hospodářských podmínek a menší fiskální úsilí v době hospodářských obtíží.

Předpokládaný další vývoj

Komise nenavrhuje žádné změny stávajících pravidel, nejsou proto zapotřebí žádné legislativní kroky a Komise bude nové pokyny hned používat.

Odkazy

Krátce…

Rejstřík transparentnosti pro lobbisty v EU se dočkal revize

Od 27. 1. 2015 je uplatňován nový rejstřík transparentnosti EP, který slouží k posílení transparentního rozhodování v EU a regulaci lobbistických aktivit. Jedná se o společný nástroj EP a Komise fungující od roku 2011, jehož revize byla přijata na základě meziinstitucionální dohody těchto dvou orgánů EU z dubna 2014. Druhá generace rejstříku přináší přísnější požadavky na (dobrovolnou) registraci a poskytování detailnějších informací lobbistů včetně např. odhadovaných nákladů na lobbistickou činnost. Nové úpravy mají rovněž zpřístupnit webovou aplikaci o registru širší veřejnosti a zjednodušit registrační proces. EP již od roku 2008 usiluje, aby se stala registrace povinnou pro všechny lobbisty. V reakci na to předseda komise Jean-Claude Juncker přislíbil v tomto roce představit nelegislativní návrh.

Rozhovor s ukrajinskými učitelkami

Ve spolupráci s centrem pro evropskou politiku (nezisková organizace v Bratislavě, která se věnuje tématu evropské integrace a lidským právům) a s ministerstvem školství podporuje nyní vzdělávání mentorů, kteří pracují v regionálních centrech na…

Evropský rok mládeže

Po dlouho trvající pandemii covidu-19, která ochromila dění po celém světě, EU nevyjímaje, byl rok 2022 vyhlášen Evropským rokem mládeže. Pandemie byla složitým obdobím pro všechny, pro mladé obzvlášť znamenala…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🛥️🛟 Bezpečnost na moři je jednou z hlavních priorit evropského námořního sektoru. Mnohé z nových technologií, které pomáhají dále zajistit bezpečnost cestujících a posádek, se spoléhají na data a služby generované vesmírným programem EU. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/12/evropska-spoluprace-pri-zajistovani-bezpecnosti-namorni-dopravy/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.