Doprava v prosinci 2014

10.01.2015
Euroskop

Jednotné evropské nebe odsouhlasila Rada

Jednotné evropské nebe odsouhlasila Rada

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (KOM(2013)410)

Rada 3. 12. 2014 dosáhla obecného přístupu ke dvěma návrhům v rámci balíčku „Jednotné evropské nebe II+ (SES II+)“: urychlit provádění jednotného evropského nebe (návrh o jednotném evropském nebi) a změnit pravidla týkající se Evropské agentury pro bezpečnost letectví (návrh o EASA).

Pozadí

Cílem iniciativy jednotné evropské nebe je reforma organizace a uspořádání evropského vzdušného prostoru. Jejím cílem je překonat stávající roztříštěnost vzdušného prostoru, dosáhnout větší účinnosti letových provozních služeb a zlepšit využívání kapacity uspořádání letového provozu. Přímější letové trasy a větší spolupráce by měly učinit létání ještě bezpečnějším, snížit náklady a emise skleníkových plynů. Toto všechno by také mělo zajistit, aby bylo evropské odvětví letecké dopravy konkurenceschopnější vůči jiným regionům světa.

Klíčové a sporné body

Návrh nařízení o provádění jednotného evropského nebe je určen k urychlení modernizace řízení letového provozu v EU a letových navigačních služeb. Současné právní předpisy SES převádí společně pod jeden legislativní akt a reviduje je. Jednotné evropské nebe bude tvořit soudržnou celoevropskou síť tras. Evropský vzdušný prostor, správa sítě a systémy řízení letového provozu budou postupně více integrovány. Jedním z cílů SES je, aby národní organizace letového provozu spolupracovali v rámci regionálních bloků nazývající se „funkční bloky vzdušného prostoru“ (řízeny na základě dohod mezi členskými státy). To by mělo přispět ke zvýšení kapacity řízení letového provozu (ATM) a zefektivnění.

Vnitrostátní orgány dohledu budou muset být nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb (zejména na jejich organizaci, hierarchii a rozhodování). To by mělo zaručit požadovanou nezávislost z hlediska financí, řízení a personálního obsazení.

Poskytovatelé letových navigačních služeb mohou pokračovat ve vázání podpůrných služeb (např. komunikace, navigace a meteorologické služby) se základními letovými navigačními službami. To odráží úvahu, že oddělení služeb a podřízení je tržním podmínkám, jak navrhuje původní návrhu, není nejlepší způsob, jak dosáhnout cíle bezpečných a nákladově efektivních, kvalitních, společensky přijatelných a mezinárodně kompatibilních letových navigačních služeb.

Nová pravidla má i Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Aby stávající působnost nařízení EASA byla v souladu s právními předpisy SES, bere v úvahu poslední vývoj v rámci výzkumného programu SESAR. Komise by měla předložit samostatný návrh na celkovou revizi nařízení EASA v roce 2015.

Předpokládaný další vývoj

Přijetí těchto dvou nařízení vyžaduje souhlas Rady a EP.

Odkazy

Přibývá dezinformací v ČR

Až 75 % občanů ČR si myslí, že počet a intenzita dezinformací v ČR se navyšuje. Zároveň většina souhlasí s tvrzením, že sociální sítě zesilují a zviditelňují emocionální a zároveň

Jak vesmírný program EU pomáhá v oblasti Arktidy?

Polární regiony jsou jednou z oblastí, kde je změna klimatu, která ovlivňuje celou zeměkouli, zvláště výrazná. Zejména oblasti Arktidy proto věnuje zvýšenou pozornost i integrovaný vesmírný programu EU, díky kterému má

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V dalším díle podcastu Věcně o Evropě si můžete poslechnout rozhovor s tiskovým mluvčím ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek Markem Zemanem. Jak chce vést komunikaci o Evropské unii? Co očekává od předsednictví ČR v Radě EU? Jak sám vnímá EU? ➡️ https://euroskop.cz/2022/05/11/vecne-o-evrope-marek-zeman-o-komunikaci-o-evropskych-zalezitostech/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.