Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2013

06.12.2013
Euroskop

Komise dále posiluje práva občanů v trestním řízení

Komise dále posiluje práva občanů v trestním řízení

Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings, (COM(2013)821/2)

Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings (COM(2013)822/2)

Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings (COM(2013)824)

Commission recommendation on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings (C(2013)8178/2)

Commission recommendation on on the right to legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings (C(2013)8179/2)

Komise 27. 11. 2013 předložila balík legislativních návrhů, které mají posílit záruky občanů v trestním právu procesním. Hlavním cílem je zaručit občanům právo na spravedlivý proces před jakýmkoliv soudem v EU, a to bez ohledu na státní příslušnost.

Pozadí

Balík doplňuje již dříve přijaté normy postupně schválené od roku 2010 – o právu na překlad a tlumočení do mateřského jazyka v jakémkoliv stádiu trestního řízení u všech soudů v EU (2010), o právu na informace v trestním řízení (2012) a o právu na přístup k obhájci (2013). Kroky Komise v oblasti trestního práva jsou v souladu s plánem posílení procesních práv přijatým v rámci tzv. Stockholmského programu. Každoročně v EU proběhne 9 mil. trestních řízení. Evropský soud pro lidská práva shledal, že 11 členských států (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko) porušilo mezi lety 2007 a 2012 zásadu presumpce neviny (a to se těchto případů před štrasburský soud dostane jen velmi malý počet). Trestnímu řízení v EU čelí také více jak 1 mil. dětí, u zranitelných osob je to 4–8 % všech trestněprávních případů. Roste také počet evropských zatýkacích rozkazů.

Klíčové a sporné body

V balíku jsou 3 legislativní návrhy (směrnice na posílení presumpce neviny a práva být přítomen, směrnice o zvláštních zárukách pro děti a směrnice o právu na předběžnou právní pomoc) doplněné o 2 doporučení Komise členským státům (o procesních zárukách pro zranitelné osoby a o právu na právní pomoc).

První směrnice přináší záruku respektování presumpce neviny pro všechny podezřelé či již obviněné osoby. To znamená, že vinu nelze vyvodit z žádných úředních rozhodnutí či prohlášení (policie, soudu apod., které by mohly poškodit dobré jméno osoby nebo ovlivnit konečné rozhodnutí) před konečným rozsudkem. Důkazní břemeno je na straně prokuratury a objevivší se pochybnosti jdou ve prospěch druhé strany. Zaručeno je také právo nevypovídat, jehož uplatnění nebude využito k usvědčení viny dané osoby; obviněná osoba má právo být účastna soudního řízení.

Děti podezřelé či obviněné z trestné činnosti by vzhledem ke svému věku měly mít povinně přístup k obhájci ve všech stádiích soudního řízení (tj. nemohou se vzdát tohoto práva). Čímž se má předejít riziku, že by nepochopily důsledky svých činů. Dětem také mohou být nápomocni jejich rodiče, mají právo na neveřejné jednání, lékařské vyšetření, nemohou být souzeny v nepřítomnosti a v případě odsouzení mohou být odděleny od dospělých vězňů.

Všechny podezřelé/obviněné osoby, které byly zbaveny svobody, a rovněž osoby, na které byl vydán evropský zatykač, by měly mít přístup k prozatímní právní pomoci v raných fázích trestního řízení (kdy jsou nejvíce zranitelné). Je na členských státech, aby rozhodly, kdo splňuje podmínky pro poskytnutí právní pomoci (a mají právo vymáhat náklady v případě, že osoba nárok na právní pomoc nemá).

Přijatá doporučení Komise mají zajistit, aby byly v trestním řízení identifikovány zranitelné osoby (např. tělesně či duševně postižené), a tak zohledněny jejich specifické osobní potřeby. Před soudem jim má být zaručena „rovnost“, jelikož tyto osoby nemusí být schopny chápat důsledky svého jednání či trestní řízení vůbec. Mohly by také využívat záruk, jako je povinný přístup k obhájci, pomoc vhodné třetí osoby či zdravotní pomoc.

Nově navržená opatření mají napomoci zvyšovat důvěru k justičním systémům, zajistit hladké fungování evropského soudního prostoru a rovné podmínky při trestním řízení kdekoliv v EU v době, kdy se stále více občanů pohybuje (studuje, cestuje, pracuje) mimo svou domovskou zemi. Posílena má být rovněž vzájemná důvěra a uznávání rozsudků, aby se soudní orgány již nadále nezdráhaly poslat občany před soud do jiné země.

Předpokládaný další vývoj

O všech legislativních návrzích bude spolurozhodovat Rada s EP.

Zdroje

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

V EU dnes v plném rozsahu začal platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Ve středu totiž skončila čtyřměsíční lhůta pro ukončení existujících kontraktů. Více zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/11/v-evropske-unii-zacal-v-plnem-rozsahu-platit-zakaz-dovozu-ruskeho-uhli/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.