Československo a Blízký východ v letech 1948–1989

Československo a Blízký východ v letech 1948–1989

Petr Zídek – Karel Sieber
Nakladatel Ústav mezinárodních vztahů 2009

Na základě přístupných archivních materiálů autoři analyzují zahraniční politiku komunistického Československa k oblasti Blízkého východu, regionu, v němž československé angažování dosáhlo po druhé světové válce mimořádného rozsahu a který i po konci studené války zahrnuje hlavní ohniska mezinárodního napětí ve světě.

ANOTACE

Kniha není omezena jen na diplomatické styky, ale snaží se československou politiku vůči státům regionu vykreslit komplexně, tedy včetně vztahů vojenských a bezpečnostních aparátů, dodávek zbraní, výcviku a vyzbrojování příslušníků protikoloniálních hnutí či opozičních skupin.

Na základě archivních dokumentů autoři vyvracejí několik v české i zahraniční literatuře rozšířených dezinterpretací. Kniha je významným příspěvkem k poznání zahraniční politiky sovětského satelitu k citlivé oblasti světa a v mnoha ohledech přináší také podstatné informace přímo o zahraniční politice Sovětského svazu.

Autoři navazují na předchozí publikaci Československo a subsaharská Afrika v letech 1948–1989 (2007).

Petr Zídek – Karel Sieber: Československo a Blízký východ v letech 1948–1989, vydání první, 394 stran, brožovaná vazba, Ústav mezinárodních vztahů 2009.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU