Doprava v září 2010

30.09.2010
Euroskop

Komise předložila revizi tzv. prvního železničního balíku

Komise předložila revizi tzv. prvního železničního balíku

Communication from the Commission concerning the development of a Single European Railway Area (COM(2010)474)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a Single European Railway Area (COM(2010)475)

Komise 17. 9. 2010 uveřejnila návrh na revizi tzv. prvního železničního balíku a sdělení, jež předesílá další legislativní aktivity v sektoru.

Pozadí

O změnách prvního železničního balíku (směrnice č. 2001/12, č. 2001/13 a č. 2001/14) se na úrovni EU neformálně hovořilo již 2 roky, ovšem legislativním procesem ještě procházel tzv. třetí železniční balík (Komise jej představila v roce 2007; druhý železniční balík byl uveřejněn v roce 2004) a nebylo považováno za vhodné přicházet s dalšími legislativními úpravami v téže oblasti paralelně. Primární bylo zastavení trendu snižování podílu železniční dopravy na dopravě jako celku, což dosavadní legislativní aktivity EU víceméně zajistily (železniční doprava reprezentuje 17,1 %, resp. 8,5 % veškeré nákladní, resp. osobní dopravy).

Klíčové body

Cílem revize má být konsolidace a zpřesnění dosavadní legislativy (9 směrnic, 1 rozhodnutí a 2 akty o přistoupení) tak, aby efektivněji garantovala nediskriminační přístup nových provozovatelů (primárně nákladní a mezinárodní osobní) přepravy jak na železnici samotnou, tak ke všem jejím doprovodným službám nezbytným pro realizaci konkrétního podnikatelského záměru (zařízení pro údržbu, nádražní haly, informace pro cestující, výdej jízdenek ap.) s možným (nepovinným) finančním zvýhodněním těch společností, jež pro nákladní přepravu využívají moderních „tichých vagonů a/nebo vlaků vybavených systémem ETCS.

Inspiraci pro „internalizaci externích nákladů návrh čerpal z tzv. euroviněty připravované pro sektor nákladní silniční přepravy.

Jednou ročně by měla být uveřejňována „prohlášení o stavu sítě, aby subjekty vstupující na trh měly jasný přehled o vlastnostech dostupné infrastruktury a podmínkách jejího užívání. Obecně by měla vzrůst role vnitrostátních regulačních orgánů a měla by se posílit jejich vzájemná přeshraniční spolupráce. Správci železnic by rovněž měli získat nezávislejší postavení na členských státech a/nebo někdejších monopolních provozovatelích železničních služeb (formálně ve státním vlastnictví zůstat mohou).

Komise také požaduje, aby vznikly dlouhodobé vnitrostátní strategie a víceleté smluvní dohody mezi státem a správci infrastruktury, aby hráči na trhu mohli lépe předvídat vývoj (financování) infrastruktury.

Stav projednávání

Současné normy porušuje naprostá většina členských států (v červnu 2010 Komise zahájila právní kroky proti 13 členským státům včetně ČR kvůli nedostatečnému provedení prvního železničního balíku). Zainteresovaní aktéři (EIM, CER) proto nový návrh – zejm. jeho část týkající se požadavků na dlouhodobější plánování financování – přivítali.

Předpokládaný další vývoj

Návrh revize bude schvalovat Rada a EP. V roce 2011 Komise hodlá posoudit možnost celoevropské liberalizace osobní železniční přepravy.

V roce 2012 by měla v tomto směru předložit „iniciativu (není jasné, zda legislativní) doprovozenou patrně – k nelibosti někdejších monopolních provozovatelů železničních služeb – i požadavkem nejen na stávající funkční, ale i institucionální oddělení správy železnic a přepravních služeb (v sektoru energetiky se v tomto směru hovoří o tzv. unbundlingu).

Odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.