Doprava v červenci 2010

04.08.2010
Euroskop

EP: jednání o právech cestujících autobusy pokračují
EP: jednání o právech cestujících autobusy pokračují

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)817)

Plénum EP 6. 7. 2010 přijalo zprávu Antonia Canciana týkající se posílení práv cestujících autobusy. Bylo tím završeno druhé čtení návrhu.

Pozadí

Komise svůj návrh předložila v prosinci 2008 s cílem sladit pravidla uplatňovaná v oblasti autobusové dopravy s pravidly v dopravě železniční nebo letecké (nařízení č. 1371/2007, resp. nařízení 261/2004).

Paralelně projednávaný (méně kontroverzní a z hlediska ČR spíše irelevantní) návrh týkající se cestujících loděmi (KOM(2008)816) plénum EP 6. 7. 2010 schválilo definitivně.

Klíčové body a stav projednávání

Plénum EP podpořilo pozměňovací návrhy, které se stavějí za právo na finanční náhradu (vč. ubytování) nebo na zajištění dopravy jiným spojem, pokud zpoždění autobusu přesáhne 2 hodiny. V případě ztráty zavazadla mají mít cestující nárok na vyplacení odškodného až do výše 1800 €, v případě zranění či smrti cestujícího mají nést dopravní společnosti plnou odpovědnost (náhrady škody nemají být omezeny). Nová pravidla by se měla týkat také regionální autobusové dopravy.

Obecně lze konstatovat, že plénum EP (s výjimkou některých konzervativců) převzalo většinu argumentů, jež v červnu 2010 připravil výbor TRAN a jež se ukázaly být ve světle jednání s Radou veskrze problematické, neboť ve vztahu k dopravním společnostem výrazně restriktivní (více v příspěvku Doprava v červnu 2010). Rada se staví za až 15leté přechodné období pro veškerou autobusovou dopravu krom mezinárodní.

Předpokládaný další vývoj

Vzhledem k přetrvávajícím rozporům mezi EP a Radou bude na podzim 2010 zahájeno dohodovací řízení.

Odkazy

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.