AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

16.12.2009
Euroskop

Elektrárenský průmysl na počátku prosince 2009 apeloval na evropské poslance kvůli zavedení flexibilnějších podmínek do návrhu směrnice IPPC. Plénum Evropského parlamentu bude o návrhu hlasovat v únoru 2010.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007)844)

1. Stav legislativního procesu

V rámci projednávání směrnice o průmyslových emisích přijala Rada 9. října 2009 společný postoj (vycházející z politické dohody z 24. června 2009; viz výše), který bude předložen Evropskému parlamentu k druhému čtení. Rada ve svém odůvodnění uvádí, že z 85 změn, které Parlament přijal, potvrdila 44. Společný postoj obsahuje změny, které nejsou obsaženy v prvním čtení Evropského parlamentu a které se týkají zejména oblasti působnosti, přijetí závěrů o BREF a BAT a o spalovacích zařízeních. Rada i Parlament se opakovaně shodly na tom, že navzdory požadavkům environmentálních skupin nebudou do směrnice zahrnuty limity na CO2, které upravuje již jiná legislativa.

2. Sporné body

Zástupci elektrárenského průmyslu zejména ze zemí střední Evropy a Velké Británie oslovili Evropský parlament, aby trval na flexibilních podmínkách nové směrnice. Požadavek se týkal prodloužení potřebné doby transformace starých zařízení až do roku 2023 (do konce roku 2023 budou platit výjimky jen u zařízení s končící životností). Současná podoba směrnice počítá s rokem 2020.

Postoj zpravodaje Krahmera (Německo, ALDE) k návrhu je ve prospěch původního návrhu Komise. Stínová zpravodajka Elisabetta Gardini (Itálie, EPP) přesto ujistila, že všechny klíčové argumenty budou brány v potaz.

Podle zástupců ČEZ není možné původního návrhu dosáhnout tak, aby byla zajištěna jak efektivnější produkce, tak zmenšení dopadu na životní prostředí. Stejný postoj zaujímá Polsko.

Producenti argumentují tím, že neexistuje jednotný trh s elektrickou energií, situace je v jednotlivých zemích odlišná, a tím může dojít k nepřiměřenému zdražení energie nebo k předčasnému odstavování zařízení.

Země střední Evropy podporuje také Velká Británie a Portugalsko. Německo a Nizozemí patří naopak mezi státy, které chtějí limity emisí a jejich lhůty zpřísnit. Tyto státy již svoje zařízení podle parametrů BAT modernizovaly.

3. Očekávaný vývoj

Výbor ENVI bude o Krahmerově zprávě hlasovat na konci února 2010, plénum pak v polovině května 2010. Španělsko (předsednictví leden-červen 2010) je vůči zavedení flexibilnějších limitů a lhůt pro jejich naplnění zdráhavé. Přesto si klade za cíl legislativní proces do konce června 2010 uzavřít.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (KOM(2007) 844)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1679, SEK(2007)1682

Právní báze: čl. 192, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (býv. čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice)

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Holger Krahmer, Německo, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

Seznam odkazů

Dokumenty

Monitoring legislativního procesu

Další odkazy

Týden v EU od 28. listopadu do 4. prosince

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček k oběhovému hospodářství Strategie EU v oblasti globálního zdraví Doporučení Národního plánu obnovy Maďarska Zasedání Rady pro mládež avzdělávání Zasedání Rady pro…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🧑‍⚖️ Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě?

🇪🇺🎧 Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti @MikulasBek v podcastu BEK LADÍ EVROPU ⤵️

https://euroskop.cz/2022/12/06/bek-ladi-evropu-rule-of-law-pravni-stat/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.