Evropské regulační agentury: Nenaplněná reforma

Evropský účetní dvůr, 8.9. 2008 Nedávno publikovaná zpráva Účetního dvora o auditu evropských regulačních agentur nešetří kritikou. Regulační agentury dosud nesplnily požadavky Komise v souvislosti se správní a finanční reformou…

Pokračovat ve čteníEvropské regulační agentury: Nenaplněná reforma

Daňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

08.09.2008 Euroskop 17. března 2008 přijala Komise návrhy nařízení a směrnice, které mají být nástrojem pro boj s daňovými podvody.Návrh revize směrnice a nařízení týkajících se daňo­vých úniků při vnitrokomunitárních…

Pokračovat ve čteníDaňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

08.09.2008 Euroskop Dne 14. února 2008 zveřejnila Komise návrh směrnice, jehož cílem je především zesílit boj s daňovými podvody a zpřehlednit a zjednodušit výběr spotřební daně.Návrh směrnice Rady o obecné…

Pokračovat ve čteníSměrnice o obecné úpravě spotřební daně

AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

08.09.2008 Euroskop 1. září 2008 schválil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) stanovisko k návrhu nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů. Jednotlivé pasáže se značně…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

Daňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

08.09.2008 Euroskop 17. března 2008 přijala Komise návrhy nařízení a směrnice, které mají být nástrojem pro boj s daňovými podvody.Návrh revize směrnice a nařízení týkajících se daňo­vých úniků při vnitrokomunitárních…

Pokračovat ve čteníDaňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

08.09.2008 Euroskop Dne 14. února 2008 zveřejnila Komise návrh směrnice, jehož cílem je především zesílit boj s daňovými podvody a zpřehlednit a zjednodušit výběr spotřební daně.Návrh směrnice Rady o obecné…

Pokračovat ve čteníSměrnice o obecné úpravě spotřební daně