Vláda jednomyslně schválila eurokampaň

13.07.2005
Součástí eurokampaně bude i radikální reforma informačního systému o EU. Celá kampaň bude stát 60 milionů korun.

Vláda ČR dnes na svém zasedání schválila návrh Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Cílem koncepce je přispět k vyšší informovanosti občanů a rozproudit celonárodní debatu o evropské problematice. „Vláda tím potvrdila svůj úmysl vést a prohlubovat seriózní diskusi o evropských tématech otevřenou široké veřejnosti,“ řekl po jednání předseda vlády Jiří Paroubek.

Dokument reflektuje změny, k nimž v Evropské unii došlo v posledních týdnech, včetně posunu ve vnímání debaty o budoucnosti EU a o Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Obsah koncepce je v souladu s Deklarací Evropské rady z 16.-17. června 2005, jež za hlavní úkol vlád členských států považuje nastartování celonárodní diskuse a odstranění informačního deficitu.

Koncepce představuje devět komunikačních okruhů, z nichž čtyři byly vybrány jako priority pro rok 2005. Priorita Členství České republiky v Evropské unii se zaměří na dopady členství v oblasti ekonomiky, právního prostředí a kvality života občanů. Priorita Rozcestník pro evropské peníze si klade za cíl přiblížit výsledky a možnosti evropských programů a fondů. Třetí prioritou je Budoucnost Evropy, která zahrne např. diskusi o dalším směřování a rozšiřování EU, ústavní smlouvě, aktuálních programech a dokumentech či o reformě společné zemědělské politiky. Čtvrtým tématem je projekt EU do škol, jehož cílem je zvýšit informovanost cílové skupiny učitel-žák-rodič v aktuální problematice EU.

Nástrojem komunikace témat bude integrovaný informační systém. Bude založen na pěti pilířích: Eurocentra, Eurofon, Euroskop, Informační bulletin a grantový systém. Eurocentra se stanou základem koordinované informační sítě, Eurofon nahradí dosavadní Zelenou linku, kvalitativní změnou projde internetový portál Euroskop a o aktivitách veřejné správy v oblasti EU bude podávat zprávu Informační bulletin. Grantový sytém se zaměří na podporu projektů neziskového sektoru s cílem zvýšit informovanost veřejnosti a rozproudit diskusi o evropských tématech. O grant se budou moci hlásit fyzické i právnické osoby, jejichž projekty vybere nezávislá výběrová komise dle závazných metodik.

„Nový informační systém nahradí doposud roztříštěný a nepřehledný systém mnoha malých specializovaných míst. Bude také občanům mnohem srozumitelnější,“ uvedl předseda vlády.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.