ROZHOVORY

Válka na Ukrajině a dezinformace

Kvůli válce na Ukrajině byl mediální prostor silně zasažen ověřenými i neověřenými zprávami o počátku konfliktu, důvodech jeho vzniku, ale i o tom jak konflikt pokračuje. Spolu s tím se…

Zelená dohoda pro Evropu – aktuální stav

Evropská unie (EU, Unie) dlouhodobě usiluje o vedoucí postavení v boji proti změně klimatu. Již v roce 1992 v Rio de Janeiru byla přijata první strategie pod Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů…