UČEBNICE, ENCYKLOPEDIE

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod Teorie a praxe Miroslav Svatoš a kolektiv Nakladatel Grada 2009 Publikace nazvaná Zahraniční obchod Miroslava Svatoše a jeho spolupracovníků je určena pracovníkům podniků a institucí působících v oblasti…

UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE

UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil Nakladatel BARRISTER & PRINCIPAL 2007 Učebnice evropské integrace provádí čtenáře celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po…

Daně v Evropské unii

Daně v Evropské unii Jan Široký Nakladatel Linde 2007 Druhé, aktualizované a o nově přistoupivší státy doplněné vydání publikace Daně v Evropské unii docenta Jana Širokého mapuje daňový vývoj v…

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY EVROPSKÉ INTEGRACE

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY EVROPSKÉ INTEGRACE Vlastimil Fiala a kol. Nakladatel Periplum 2008 Kniha je součástí rozsáhlého výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je zkoumat národní zájmy České republiky a mechanismy…

Encyklopedie světových náboženství

Encyklopedie světových náboženství David Self Nakladatel Karmelitánské nakladatelství 2009 V Karmelitánském nakladatelství vyšla Encyklopedie světových náboženství autora Davida Selfa. Bohatě ilustrovaný text stručně, ale výstižně představuje hlavní světová náboženství, jejich…

Kuchařka pro žadatele z fondů EU

Kuchařka pro žadatele z fondů EU Aneb jak uvařit dobrý projekt Aleš Přichystal Nakladatel VEGA-L 2008 Kolem fondů Evropské unie panuje mnoho mýtů a smyšlenek. Často se pojem „eurofondy“ stává…

Evropská ekonomická integrace a cestovní ruch

Evropská ekonomická integrace a cestovní ruch Petr Houška, Zdenka Petrů Nakladatel Idea Servis 2019 Publikace seznamuje čtenáře se systémem organizace spolupráce v cestovním ruchu mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie…

Česká zahraniční politika v roce 2008

Česká zahraniční politika v roce 2008 Analýza ÚMV Michal Kořan a kolektiv Nakladatel Ústav mezinárodních vztahů 2009 Kniha Česká zahraniční politika v roce 2008 bezprostředně navazuje na loňskou analýzu, a…

Politické kampaně, volby a politický marketing

Politické kampaně, volby a politický marketing Pavel Šaradín (ed.) Nakladatel Periplum 2009 Kniha Politické kampaně, volby a politický marketing čtenáři ukazuje několik aspektů, které se objevují na cestě mezi snahami…