POLITIKA, SPOLEČNOST

Volební komplexy zemí V4

Volební komplexy zemí V4 Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru Maxmilián Strmiska, Jakub Šedo, Roman Chytilek, O. Eibl Nakladatel CDK 2009 Utváření nové politologické perspektivy výzkumu prostorově-institucionálních aspektů volebního chování…

Romské strany a politici v Evropě

Romské strany a politici v Evropě Pavel Pečínka Nakladatel Doplněk 2010 Politolog Pavel Pečínka zachycuje v knize Romské strany a politici v Evropě spory mezi příznivci sociálních a multikulturních přístupů…

Jdi po skryté stopě

Jdi po skryté stopě Lidské kroky politickou krajinou exilu Zdenek Slouka Nakladatel Academia 2009 Kniha pamětí politologa a publicisty Zdenka Slouky (* 1923) Jdi po skryté stopě s podtitulem Lidské…

Logika terorismu

Logika terorismu Luis de la Corte Ibáňes Nakladatel Academia 2009 Terorismus vyvolává řadu intelektuálních i morálních otázek. Řada lidí pro něj hledá nějaké ospravedlnění, zatímco mnozí další vidí kořeny jeho…

Transatlantické vztahy v době krize

Transatlantické vztahy v době krize Lukáš Hoder Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009 Kniha Transatlantické vztahy v době krize se zabývá podobou současného mocenského uspořádání mezinárodní politiky, kterému vládnou Spojené…

POLITICKÝ AKTIVISMUS V ČESKÉ REPUBLICE

POLITICKÝ AKTIVISMUS V ČESKÉ REPUBLICE Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace Ondřej Císař Nakladatel CDK 2008 V listopadu 1989 v tehdejším Československu zkolaboval režim reálného socialismu…

Stát blahobytu, nebo kapitalismus?

Stát blahobytu, nebo kapitalismus? My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009 Miloš Pick Nakladatel Grimmus 2009 Stát blahobytu, nebo kapitalismus? je souborem vybraných článků doyena české ekonomie Miloše Picka. Zasvěceně…

ANALÝZA A TVORBA VEŘEJNÝCH POLITIK

ANALÝZA A TVORBA VEŘEJNÝCH POLITIK Přístupy, metody a praxe Arnošt Veselý, Martin Nekola Nakladatel SLON 2008 Kniha pojednává nejprve o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny, ve druhé části se…

Národní zájmy v moderní demokracii

Národní zájmy v moderní demokracii Česká republika Oldřich Krpec Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009 Publikace Oldřicha Krpce nazvaná Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika nabízí základní analýzu…

Krach

Krach Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují. Thomas E. Woods Nakladatel Dokořán 2010 Kniha Krach s podtitulem Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují provází…