RECENZE

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení Postmoderní morálka, postmoderní politika Petr Fischer Nakladatel SLON 2008 Kniha novináře Petra Fischera nazvaná Veřejné osvětlení oživuje problém, který se stal středobodem krize současných demokracií: Co je veřejný…

Jaká je naše společnost?

Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe Hana Maříková, Jiří Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová Nakladatel SLON 2010 Autorům a autorkám nejde o předložení ucelené zprávy o české…

Pravým okem

Pravým okem Antologie současného polského politického myšlení Maciej Ruczaj, Maciej Szymanowski Nakladatel CDK 2010 V zahraničí je současné Polsko často vnímáno jednostranně – očima levicově-liberálních elit. Maciej Ruczaj a Maciej…

Strategické volby pro českou společnost

Strategické volby pro českou společnost Teoretická východiska Martin Potůček, Jiří Musil, Miroslava Mašková (eds.) Nakladatel SLON 2008 Publikace nazvaná Strategické volby pro českou společnost nabízí teoretická východiska umožňující fundovanější vymezení…

Vím, v koho jsem uvěřil

Vím, v koho jsem uvěřil a jiné eseje Bohdan Chudoba Nakladatel CDK 2009 Historik Bohdan Chudoba se věnuje ve svých esejích otázce pokroku v dějinách, křesťanskému pohledu na mýty, baroknímu…

Orientalismus

Orientalismus Západní koncepce Orientu Edward W. Said Nakladatel Paseka 2008 Kniha Edwarda W. Saida sehrála v sedmdesátých letech 20. století klíčovou roli v procesu reflexe koloniální minulosti evropských zemí. Autor…

Mystérium kapitálu

Mystérium kapitálu Proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě Hernando de Soto Nakladatel Rybka Publishers 2007 Otázka položená v úvodu práce je dnes velmi aktuální a…

Demokracie v lokálním politickém prostoru

Demokracie v lokálním politickém prostoru Specifika politického života v obcích ČR Jaroslav Čmejrek, Václav Bubeníček, Jan Čopík Nakladatel Grada 2010 Publikace nazvaná Demokracie v lokálním politickém prostoru se zabývá fungováním…

UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE

UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil Nakladatel BARRISTER & PRINCIPAL 2007 Učebnice evropské integrace provádí čtenáře celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po…

Soumrak sociálního státu

Soumrak sociálního státu Jan Keller Nakladatel SLON 2009 Kniha Jana Kellera nazvaná Soumrak sociálního státu je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a o jeho perspektivách v prostředí globalizované…