RECENZE

Úvod do evropského práva

Úvod do evropského práva Pavel Svoboda Nakladatel C. H. Beck 2010 Publikace Pavla Svobody má za cíl čtenáři mimo jiné přinést elementární souhrnné informace o složitém a historicky ojedinělém právním…

Parlament světa

Parlament světa Paul Kennedy Nakladatel NLN 2009 Aktuální výklad dějin Organizace spojených národů, který přináší kniha Paula Kennedyho nazvaná Parlament světa, vysvětluje její podstatu i funkce, předkládá objektivní pohled na…

Malý český člověk a skvělý český národ

Malý český člověk a skvělý český národ Národní identita a postkomunistická transformace společnosti Ladislav Holý Nakladatel SLON 2010 Ladislav Holý analyzuje v knize Malý český člověk a skvělý český národ…

Zarobena vistina

Zarobena vistina Krste Crvenkovski – Mirče Tomovski Nakladatel Nakladatelství Kultura 2003 V zemích bývalé Jugoslávie existuje již od přelomu padesátých a šedesátých let bohatá tradice publikace pamětí či deníků významných…

Třetí říše

Třetí říše Nové dějiny Michael Burleigh Nakladatel Argo 2008 Významný britský historik Michael Burleigh (narozen 1955) se v jedné ze svých nejoceňovanějších prací nazvané Třetí říše s podtitulem Nové dějiny…

Piłsudski… Katyň… Solidarita…

Piłsudski… Katyň… Solidarita… Klíčové pojmy polských dějin 20. století István Kovács Nakladatel Barrister and Principal 2010 Kniha maďarského historika a polonisty Istvána Kovácse nabízí čtenářům pohled zasvěceného odborníka, který je…

Berlínská zeď

Berlínská zeď a vnitroněmecká hranice 1961–89 Gordon Rottman Nakladatel Grada 2009 Kniha Gordona Rottmana nazvaná Berlínská zeď a vnitroněmecká hranice 1961–89 ohhaluje čtenářům velké množství zajímavých detailů o tomto nechvalně…

Kronika

Kronika Dětmar z Merseburku Nakladatel Argo 2008 Kronikářské dílo merseburského biskupa Dětmara, napsané přibližně v letech 1013–1018, je jedním z nejobsáhlejších pramenů k dějinám střední Evropy kolem roku 1000. ANOTACE…