RECENZE

POLITICKÝ AKTIVISMUS V ČESKÉ REPUBLICE

POLITICKÝ AKTIVISMUS V ČESKÉ REPUBLICE Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace Ondřej Císař Nakladatel CDK 2008 V listopadu 1989 v tehdejším Československu zkolaboval režim reálného socialismu…

Stát blahobytu, nebo kapitalismus?

Stát blahobytu, nebo kapitalismus? My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009 Miloš Pick Nakladatel Grimmus 2009 Stát blahobytu, nebo kapitalismus? je souborem vybraných článků doyena české ekonomie Miloše Picka. Zasvěceně…

Zrození moderní ženy

Zrození moderní ženy Evropa 1789-1918 Lynn Abramsová Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury 2005 Knihu Lynn Abramsové „Zrození moderní ženy“ oceňovala většina zahraničních i českých recenzentů jako jednu „z…

ANALÝZA A TVORBA VEŘEJNÝCH POLITIK

ANALÝZA A TVORBA VEŘEJNÝCH POLITIK Přístupy, metody a praxe Arnošt Veselý, Martin Nekola Nakladatel SLON 2008 Kniha pojednává nejprve o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny, ve druhé části se…

Komunistické právo v Československu

Komunistické právo v Československu kapitoly z dějin bezpráví Vojtěch Šimíček, Michal Bobek a Pavel Molek (eds.) Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009 Spočíval problém komunistického práva jen v jeho aplikaci…

Dějiny moderního Německa

Dějiny moderního Německa Od roku 1918 po současnost Mary Fulbrook Nakladatel Grada 2009 Českému čtenáři se dostává do rukou neuvěřitelně úspěšná kniha, která podává německé moderní dějiny čtivým a napínavým…

Obnovení světového řádu

Obnovení světového řádu Metternich, Castlereagh a potíže s mírem v letech 1812-1822 Henry Kissinger Nakladatel Prostor 2009 Ve své první práci o dějinách mezinárodní politiky z roku 1957 se Kissinger…

Národní zájmy v moderní demokracii

Národní zájmy v moderní demokracii Česká republika Oldřich Krpec Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009 Publikace Oldřicha Krpce nazvaná Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika nabízí základní analýzu…

Krach

Krach Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují. Thomas E. Woods Nakladatel Dokořán 2010 Kniha Krach s podtitulem Příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují provází…

Porozumět dvacátému století

Porozumět dvacátému století Dan Diner Nakladatel CDK 2010 Kniha německého historika Dana Dinera nazvaná Porozumět dvacátému století podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály v „krátkém“, ale na změny…