RECENZE

Původ a smysl národního zájmu

Původ a smysl národního zájmu Analýza legitimity jednoho politického konceptu Petr Kratochvíl Nakladatel CDK 2010 Petr Kratochvíl přináší v této publikaci čtivou analýzu jednoho z nejaktuálnějších konceptů politické teorie –…

A History of the British Labour Party

A History of the British Labour Party Andrew Thorpe Nakladatel Palgrave Macmillan 2009 A History of the British Labour Party představuje formou detailní analýzy ucelené, jednodílné shrnutí vývoje britské labouristické…

Encyklopedie mezinárodních vztahů

Encyklopedie mezinárodních vztahů Petr Kratochvíl – Petr Drulák (eds.) Nakladatel Portál 2009 Zhruba dvě stovky detailně zpracovaných hesel v publikaci nazvané Encyklopedie mezinárodních vztahů editorů Petra Kratochvíla a Petra Druláka…

Sociální správa

Sociální správa Igor Tomeš Nakladatel Portál 2009 Kniha Igora Tomeše nazvaná Sociální správa přináší obecnou teorii tohoto odvětví i popis nejvýznamnějších současných problémů a institucionálního zajištění v této oblasti u…

DĚJINY EVROPSKÉHO SVĚTA

DĚJINY EVROPSKÉHO SVĚTA 1453–1576 Petr Vorel (ed) Nakladatel Rybka Publishers 2008 „Karionova Kronika světa“ na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnila obecné vnímání dějinných kořenů naší evropské kultury. O její…

Financování měst, obcí a regionů

Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe Romana Provazníková Nakladatel Grada 2009 Kniha Financování měst, obcí a regionů docentky Romany Provazníkové se v ucelené formě a vyčerpávajícím způsobem zabývá…

Frankové a Evropa

Frankové a Evropa Jarmila Bednaříková Nakladatel Vyšehrad 2009 Práce nazvaná Frankové a Evropa brněnské autorky Jarmily Bednaříkové, docentky dějin na Masarykově univerzitě, navazuje do jisté míry na její úspěšné Stěhování…

Úvahy o holocaustu

Úvahy o holocaustu Jehuda Bauer Nakladatel Academia 2009 Lze vůbec hrůzy systematické genocidy evropských Židů za druhé světové války popsat „objektivně“? Pražský rodák Jehuda Bauer, profesor Hebrejské univerzity a vědecký…

The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries

The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries A Scenario Analysis and the EU Dimension Filip Černoch, Břetislav Dančák a kol. Nakladatel Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity 2011…

Hledání ztraceného smyslu revoluce

Hledání ztraceného smyslu revoluce Počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960 Michal Kopeček Nakladatel Argo 2008 Kniha Michala Kopečka Hledání ztraceného smyslu revoluce nabízí zcela nový pohled jak na dynamický…