O ČEM SE MLUVÍ

Agentura EU pro azyl vypsala výběrové řízení

Agentura Evropské unie pro azyl (European Union Agency for Asylum, EUAA), unijní agentura sídlící v maltské Vallettě, vypsala výběrové řízení na pracovní pozici Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií (Head of…

Kosmická agentura EUSPA sídlící v Praze hledá referenta

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) vypsala novou sérii výběrových řízení na celou řadu zajímavých pracovních pozic s místem výkonu práce v Praze. Podrobnosti o jednotlivých pracovních pozicích (včetně…

Vztah Velké Británie a Evropské unie v současnosti

Velká Británie je dlouhodobě významným aktérem mezinárodní politiky. V této analýze  představíme postoj Velké Británie k evropským integračním snahám, její  připojení k integraci, brexit a nakonec i možné příležitosti a překážky, které může…