KOMENTÁŘ EUROSKOPU

Komise zahájila cyklus evropského semestru

Komise dnes zahájila cyklus evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik 2023. Balíček vychází z hospodářské prognózy z podzimu 2022, z níž vyplývá, že po silném prvním pololetí nyní ekonomika EU…

Rozšíření Schengenu

Komise vyzvala Radu EU k přijetí rozhodnutí, která Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku umožní plně se účastnit schengenského prostoru. V přijatém sdělení hodnotí Komise vynikající výsledky tří členských států při uplatňování…

Bek ladí Evropu: Rozšiřování EU

Od vstupu České republiky a dalších devíti zemí do EU uplynulo už bezmála dvacet let. Členskými státy se v mezičase staly také Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko, naopak vystoupilo Spojené království.…

Týden v EU od 14. do 20. listopadu

Stáhněte si nové vydání newsletteru Týden v EU Úvodník Doporučení Národníhokonventu o EU Příprava nového vydání Zprávy oprávním státu Komise dává zelenou rozšířeníschengenského prostoru Zasedání Rady pro zahraničnívěci Zasedání Rady…

70 let od vzniku Evropského parlamentu

Poslanci Evropského parlamentu dnes v rámci plenárního zasedání oslaví výročí vzniku Parlamentu. Slavnostní ceremoniál v jednacím sále bude v 11:30 zahájen předsedkyní Parlamentu Robertou Metsolovou, která přednese slavností prohlášení. Posléze…