Členské státy EU

Snížení rizika katastrof

Rada dnes schválila závěry požadující proaktivní a předvídavou reakci na krizi . Degradace životního prostředí a změna klimatu, ruská útočná válka proti Ukrajině a pandemie COVID-19, to vše prokázalo propojený a systémový…

Rozšíření Schengenu

Komise vyzvala Radu EU k přijetí rozhodnutí, která Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku umožní plně se účastnit schengenského prostoru. V přijatém sdělení hodnotí Komise vynikající výsledky tří členských států při uplatňování…