ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Zemědělství a rybolov v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Členské státy by měly modernizovat své statistiky o zemědělství, Komise představila pohotovostní plán pro případ krize EU chce od členských států modernizovat zemědělské statistiky Pohotovostní plán má pomoci…

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Rada podpořila 9 institucionalizovaných evropských partnerství, Program Erasmus+ by měl mít k dispozici 3,9 mld. € v roce 2022, Rada vyzdvihuje význam účasti v kosmickém odvětví, Rada přijala…

Vnitřní trh v listopadu 2021

10.12.2021 Komise přijala nová opatření na podporu CMU Komise chce ještě více podpořit dostupnost kapitálu pro podniky EU Komise přijala nová opatření na podporu CMU Komise přijala balík opatření, která…

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU prověřila přímé zahraniční investice mířící do EU i zboží dvojího užití Komise hodnotila kontrolní mechanismy ve vztahu k přímým zahraničním investicím a zboží dvojího užití Krátce… EU…

Veřejné zdraví v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Rada schválila nová pravidla pro hodnocení zdravotnických prostředků, Komise schválila smlouvu se společností Valneva k zajištění nové potenciální vakcíny, EMA vydala kladné stanovisko ke 2 léčivým přípravkům proti…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU přijala opatření v souvislosti s vnitřní situaci v Bělorusku a se situací na vnější hranici EU a Běloruska, Komise představila nové předpisy pro politickou reklamu, volební práva…

Institucionální záležitosti v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Komise představila podzimní evropský semestr, Rada přijala závěry k budoucnosti evropského semestru, Komise zveřejnila hospodářskou prognózu pro podzim 2021, Instituce se dohodly na podobě rozpočtu na rok 2022…

Informační společnost v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Instituce se dohodly o aktu o správě dat, Komise investuje 2 mld. € do podpory digitální transformace, Rada dosáhla dohody o nařízeních MiCA a DORA, Rada se dohodla…

Hospodářská soutěž v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU opět prodloužila dočasný rámec státní podpory a zhodnotila připravenost antimonopolní politiky na nové výzvy Pravidla státní podpory EU nadále umožní veřejnou podporu na oživení po koronavirové pandemii.…