ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Návrh nařízení o obnově přírody

V roce 2020 přijala EU novou strategii v oblasti biodiverzity do roku 2030, která stanoví komplexní soubor závazků a opatření, jež mají do roku 2030 vrátit evropskou biodiverzitu na cestu…