ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klimatický balíček Fit for 55

Evropská rada stanovila cíl, aby EU do roku 2030 snížila své emise skleníkových plynů nejméně o 55% ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Název…

Agentura EU pro azyl vypsala výběrové řízení

Agentura Evropské unie pro azyl (European Union Agency for Asylum, EUAA), unijní agentura sídlící v maltské Vallettě, vypsala výběrové řízení na pracovní pozici Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií (Head of…

Kosmická agentura EUSPA sídlící v Praze hledá referenta

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) vypsala novou sérii výběrových řízení na celou řadu zajímavých pracovních pozic s místem výkonu práce v Praze. Podrobnosti o jednotlivých pracovních pozicích (včetně…