Evropská ekonomika

Akt o kritických surovinách

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 16. března 2023 Akt o kritických surovinách (European Critical Raw Materials Act), jehož cílem je zajistit přístup EU k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným…