ČLENSKÉ STÁTY

Bezpečné zásobování potravinami

Evropský parlament vyzval k okamžité a dostatečné potravinové pomoci Ukrajině a zároveň k větší nezávislosti EU v produkci potravin. Usnesení o potřebě naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové…

Uhlíkové clo: Správný krok pro Evropu?

Skloubit zdánlivě protichůdné cíle, snahu o omezení emisí uhlíku s úsilím o zachování globální konkurenceschopnosti, je nesnadná výzva. Aby v ní obstála, plánuje Evropská unie zavést tzv. mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích…