Vizuální styl informování o EU

Gestorem jednotného vizuálního stylu vládních nástrojů informování o evropských záležitostech je Úřad vlády České republiky, který je vlastníkem příslušných licencí. Za dodržování jednotného vizuálního stylu je zodpovědný odbor informování o evropských záležitostech.

Svévolné užívání loga bez souhlasu Úřadu vlády České republiky je porušováním autorských práv. Informace potřebné ke správnému užívání jednotného vizuálního stylu jsou uvedeny v grafickém manuálu, který je ke stažení níže. V případě problémů s užitím loga pište na e-mailovou adresu euroskop@vlada.cz

Grafické manuály ke stažení:

Minimanuál jednotného vizuálního stylu (pdf, 1,39 mb)
Velký manuál jednotného vizuálního stylu (pdf, 11,6 mb)