Uznávání vzdělání a kvalifikací

Uznávání vzdělání a uznávání dosažené kvalifikace jsou dvě zcela odlišné procedury. Více informací o uznávání odborné kvalifikace, tzv. profesním uznávání najdete v rubrice Práce – Uznávání kvalifikace.

Uznávání dosaženého vzdělání se nazývá akademické uznávání. V praxi si jej lze představit jako uznávání diplomů, studijních programů a jejich částí mezi vzdělávacími institucemi případně orgány státní správy v různých zemích. Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu. Toto uznávání je nutné pro přijetí k dalšímu studiu, případně pro umožnění neopakování části studijního programu v zahraničním vzdělávacím zařízení.

Od 1. října 2017 usnadňuje akademické uznávání Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF). Jedná se o společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří mají na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 dokládá úroveň vzdělání absolventa.

Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitním vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole.

Údaj o úrovni kvalifikace podle EQF obsahují také dokumenty Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Dalším dokumentem, kde je uvedena příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Další odkazy