Stáže v Evropské unii

Stáže v institucích Evropské unie

Studenti či absolventi vysokých škol mohou získat první zkušenosti s prací v institucích Evropské unie prostřednictvím absolvované stáže.

Základní informace

Zájemce o stáž by měl být občanem členské či kandidátské země EU. Stáže probíhají obvykle v rozmezí od 3 do 5 měsíců a jsou určené občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním, někdy také studentům vysokých škol. Každá instituce má své vlastní podmínky, uchazeč si tedy může vybrat podle svého zájmu i možností.

Stážista může dostávat například malý příspěvek na bydlení, nicméně za některé stáže není vyplácena žádná mzda a stážista dostává stipendium či jiný příspěvek. Přičemž každá instituce má vlastní podmínky, o kterých by se měl zájemce včas informovat.

Ostatní stáže v zemích EU

Stáže v zahraničí můžeme z hlediska jejich charakteru rozdělit na dvě základní skupiny:

  • studijní stáže určené pro studenty středních a vysokých škol
  • pracovní stáže

Studijní a pracovní stáže v zemích EU jsou z hlediska přípravy na budoucí zaměstnání obecně velice prospěšné. Pomáhají k získání nových odborných a jazykových zkušeností, které jsou užitečné pro uplatnění na pracovním trhu.

Další informace a odkazy