Školné v EU

Každá členská země má vlastní vzdělávací systém a vlastní zákony, v tomto směru nedochází k žádné společné úpravě na úrovni EU. Některé země poplatky za studium neuplatňují, některé ano. Výše školného se pak také liší. Důležité je si uvědomit, že občan ČR má na zahraniční škole přístup ke vzdělání za stejných podmínek. To se týká i plateb školného.

ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU

StátŠkolnéRegistrační poplatkyPoplatky za služby pro studenty (poradna, informace o studiu)Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace)
Velká Británie2740 – 4820 eur/rokněkde anoanone
Belgie400 – 700 eur/rokněkde anonene
Dánskonenenene
Finskoneneneano
Francie200 – 650 eur/rokněkde anoanone
Řeckonenenene
Nizozemskodo 2000 eur/rokněkde anonene
Irsko3000 – 5000 eur/rokněkde anoanoano
Lucemburskonenenene
Německonevětšinou neanoano
Portugalsko300 eur/rok, magisterské studium 1000 – 2500 eur, doktorské 2500 – 5000 eur/rokněkde anoneano
Rakousko363 eur/semestranoneano
Španělskobakalářské studium 680-14000 eur/rok, magisterské a doktorské studium 1350-1500 eur/rokněkde anonene
Švédskoneneneano
Itálie850 – 1000 eur/rok, někdy i víceněkde anone

ne

Bulharsko

50 eur/semestr, magisterské studium 250 eur/semestr; soukromé univerzity 450 eur/semestr, magisterské studium 600 eur/ semestr

někdy ano

ne

ne

Estonsko

2000 – 3000 eur/rok

ne

ne

někde ano
Kyprneanoneněkde ano
Litva1000 – 2500 eurneneněkde ano
Lotyšsko2000 – 4000 USD/rokneneněkde ano
Maďarsko370 – 2300 USD/rokněkde anonene
MaltaVětšinou neneneněkde ano
Polskonenenene
Rumunskonenenene
Slovenskonenenene
Slovinskoneneneněkde ano
Lichtenštejnsko400 eur/semestrněkde anoneano

(Zdroj: Eurydice, říjen 2017)

Informace v tabulce je třeba brát pouze orientačně. Situace se v řadě zemí mění, aktuální údaje poskytne příslušná vzdělávací instituce. Např. v Německu byl přijat zákon, který dovoluje jednotlivým spolkovým zemím rozhodnout o zavedení školného na státních univerzitách. Některé spolkové země na školné přechází, a to ve výši přibližně 500 euro za semestr.