Příprava na EPSO testy

Absolventi, kteří mají zájem nejen o stáž, ale i o perspektivu pracovního zařazení v institucích Evropské unie, se mohou ucházet o zaměstnání unijními institucemi prostřednictvím absolvování tzv. EPSO testů.

EPSO (European Personnel Selection Office) vyhlašuje výběrové řízení na různé pozice pracovníků v průběhu celého roku. Nejaktuálnější informace ohledně výběrových řízeních do institucí EU naleznete na Euroskopu v sekci EPSO testy.


Průběh EPSO testů

První kolo výběrového řízení je označováno jako CBT – computer-based testing a skládá se ze tří částí: verbální uvažování (verbal reasoning), numerické uvažování (numerical reasoning), abstraktní uvažování (abstract reasoning). Dřívější čtvrtou část – řešení konkrétních situací (situational judgment test) úřad EPSO vypustil, místo toho zvýšil počet otázek z abstraktní logiky.

Následně potřeba projít testem e-tray, který má na základě počítačové simulace navodit situaci blízkou skutečnému výkonu služby. Kandidát si při něm přečte zadání případu a musí vybrat nejméně či nejvíce vhodné řešení situace z navržených variant. E-tray testuje především schopnost analyzovat a řešit problémy, určovat priority, pracovat kvalitně a dosahovat výsledků, organizační dovednosti a týmovou práci.

K e-tray postupují uchazeči, kteří získají největší počet bodů v testech CBT.

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje e-tray, je pozván do hodnotícího centra (Assessment Center) zpravidla buď v Bruselu, nebo Lucemburku. V tomto kole výběrového řízení se zúčastní čtyř typů testů: strukturovaný pohovor (structured interview), prezentace (presentation), skupinový úkol (group exercise) a případová studie (case study).

Uchazeči, kteří získají ve výběrovém řízení nejvyšší počet bodů, jsou zařazeni na rezervní seznam, ze kterého si pak evropské instituce vybírají.

Ucelené rady k průběhu EPSO testů poskytuje speciální příručka „Průvodce labyrintem výběrového řízení do EU„.

Přípravné kurzy a semináře k EPSO testům

Pokud stále ještě studujete a nebo si chcete EPSO testy nejdříve vyzkoušet „nanečisto“, Vaší pozornosti by neměly uniknout přednášky a semináře, které pravidelně pořádají regionální Eurocentra (viz kalendář) a jichž se účastní mj. i odborníci z univerzit či soukromých agentur specializujících se na přípravu k přijímacímu řízení do institucí EU.

Přípravné kurzy k EPSO testům občas pořádají i tuzemské univerzity. V současné době je možné (do poloviny ledna 2019) přihlašovat se na kurz, pořádaný v první polovině roku 2019 Vysokou školou ekonomickou v Praze. Podrobnosti o tomto přípravném kurzu naleznete v článku na Euroskopu či v syllabu, který je k dispozici v informačním systému VŠE.

Více informací: viz sekce EPSO testy