Příprava na EPSO testy

Absolventi, kteří mají zájem nejen o stáž, ale i o perspektivu pracovního
zařazení v institucích Evropské unie, se mohou ucházet o zaměstnání unijními
institucemi prostřednictvím absolvování tzv. EPSO testů.

EPSO (European Personnel Selection Office) vyhlašuje výběrové řízení na různé pozice pracovníků v průběhu celého roku.
Nejaktuálnější informace ohledně výběrových řízeních do institucí EU naleznete
na Euroskopu v
sekci EPSO testy
.


Průběh EPSO testů

První kolo výběrového řízení je označováno jako CBT –
computer-based testing a skládá se ze tří částí: verbální uvažování
(verbal reasoning), numerické uvažování (numerical reasoning), abstraktní uvažování (abstract reasoning). Dřívější čtvrtou část – řešení konkrétních situací (situational judgment test) úřad EPSO
vypustil, místo toho zvýšil počet otázek z abstraktní logiky.

Následně potřeba projít testem e-tray, který má na základě počítačové
simulace navodit situaci blízkou skutečnému výkonu služby. Kandidát si při něm
přečte zadání případu a musí vybrat nejméně či nejvíce vhodné řešení situace z
navržených variant. E-tray testuje především schopnost analyzovat a řešit
problémy, určovat priority, pracovat kvalitně a dosahovat výsledků,
organizační dovednosti a týmovou práci.

K e-tray postupují uchazeči, kteří získají největší počet bodů v testech CBT.

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje e-tray, je pozván do hodnotícího centra (Assessment Center) zpravidla buď v Bruselu, nebo Lucemburku. V tomto kole výběrového řízení se
zúčastní čtyř typů testů: strukturovaný pohovor (structured interview), prezentace (presentation), skupinový úkol (group exercise) a případová studie (case study).

Uchazeči, kteří získají ve výběrovém řízení nejvyšší počet bodů, jsou zařazeni
na rezervní seznam, ze kterého si pak evropské instituce vybírají.

Ucelené rady k průběhu EPSO testů poskytuje speciální příručka „Průvodce labyrintem výběrového řízení do EU.

Přípravné kurzy a semináře k EPSO testům

Pokud stále ještě studujete a nebo si chcete EPSO testy nejdříve
vyzkoušet „nanečisto“, Vaší pozornosti by neměly uniknout přednášky a
semináře, které pravidelně pořádají
regionální Eurocentra (viz
kalendář) a jichž se účastní mj. i odborníci z univerzit či soukromých agentur specializujících se na přípravu k přijímacímu řízení do institucí EU.

Přípravné kurzy k EPSO testům občas pořádají i tuzemské univerzity. V současné době je možné (do 16. září) přihlašovat se na kurz, pořádaný Vysokou školou ekonomickou v Praze. Podrobnosti o tomto přípravném kurzu
naleznete v článku na Euroskopu.