Portál Ploteus

Portal on Learning Opportunities Throughout Europe (Portál vzdělávacích příležitostí v Evropě) je portál vytvořený Evropskou komisí, řídí jej Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu ve spolupráci s mezinárodní sítí center Euroguidance .

Logo - PLOTEUSTento specializovaný portál přináší bohaté informace o vzdělávacích příležitostech a systémech vzdělávání a odborné přípravy v 31 zemích Evropy (členské země Unie, Norsko, Island, Turecko, Švýcarsko). Je určen studentům a uchazečům o studium či dalším zájemcům o vzdělávací příležitosti.

Portál Ploteus je rozdělen do následujících oblastí:

  • vzdělávací příležitosti – obsahuje množství odkazů na webové stránky vysokých škol a institucí terciárního vzdělávání, databáze škol a kurzů odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých.
  • kvalifikace – informuje o Evropském rámci kvalifikací a porovnává je s národními rámci kvalifikací
  • validace neformálního a informálního vzdělávání – nabízí informace, jak zhodnotit dovednosti získané mimo formální vzdělání
  • poradenské služby – kontakty na národní informační centra
  • stěhování za studiem v zahraničí – přehled užitečných informací jakoživotní náklady, poplatky za studium, nalezení ubytování, právní aspekty studia a práce
  • výměnné programy&Erasmus+ a jiné granty – přehled programů a kontaktních míst
  • uznávání diplomů a kvalifikací – informace o procesu uznávání diplomů a kvalifikací v jiné zemi EU

Vyhledávat informace lze také prostřednictvím mapy, kde zájemce zvolí příslušný stát a následně jednu z výše uvedených oblastí.