Jazykové certifikáty

Logo Evropského dne jazykůNa úrovni EU není předepsána jednotná forma jazykových zkoušek a osvědčení. Každý stát rozlišuje určité úrovně jazykových znalostí své mateřštiny a umožňuje zájemcům z jiných států získat mezinárodně uznávané certifikáty prokazující znalosti odpovídající různým stupňům osvojení daného jazyka. Některé jazykové zkoušky vychází z poznatků tzv. evropského referenčního rámce.

V rámci iniciativy Rady Evropy byl vytvořen tzv. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni jednat. Popis se týká i kulturního prostředí, do něhož je jazyk zasazen.

Na základě hodnocení dle měřítek Společného evropského referenčního rámce je možné sestavit tzv. Evropské jazykové portfolio. V podstatě se jedná o doklad znalosti a úrovní ovládání cizích jazyků. Slouží např. při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání nebo při jednání se zahraničními institucemi.

Na důležitost jazykového vzdělání se snaží každoročně 26. září upozornit Evropský den jazyků. Jeho cílem je zvýšení povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

Vybrané jazykové zkoušky

ANGLIČTINA

Cambridgeské jazykové testy je možné složit na British Council ČR. Mezinárodně uznávané zkoušky s časově neomezenou platností lze složit v akreditovaných centrech City & Guilds.

NĚMČINA

  • Zkoušky k získání jazykových certifikátů z němčiny pořádá Goethe institut v Praze.
  • ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom (Rakouský jazykový diplom z němčiny) – 4 stupně znalostních úrovní
  • ZDaF – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache – pro základy němčiny
  • ZMF – Zentrale Mittelstufen-Prüfung – pro vyšší jazykové úrovně
  • KDS a GDS – Kleines/Grosses deutsches Sprachdiplom – dokazuje velmi pokročilou znalost německého jazyka
  • PNDS/DSH – jedna zpodmínek studia na německé univerzitě

FRANCOUZŠTINA

Oba následující diplomy mají hodnotu státní zkoušky a jsou uznávané francouzským ministerstvem školství. Zkoušky k jejich získání pořádá Francouzský institut v Praze či Francouzská aliance v České republice.

  • DELF – Diplome d’études en langue francaise – dokazuje pokročilou znalost francouzštiny, uznávána ve Francii i mezinárodně
  • DALF – Diplome approfondi de langue francaise – zkouška je třeba pro studium na francouzské univerzitě

ŠPANĚLŠTINA

ITALŠTINA

Jazykový certifikát lze získat na Italském kulturním institutu v Praze.

  • CILS – Certificato dell’Italiano come Lingua Straniera – certifikát pro studenty s pokročilou jazykovou úrovní, oficiálně uznávaný italským ministerstvem zahraničních věcí. Zvládnutí testu je podmínkou pro přijetí na italskou vysokou školu.

Další odkazy a informace