Evropské think tanky

Přinášíme vám výběr padesáti think-tanků, které se zabývají evropskou politikou, institucionálním uspořádáním Evropské unie, vnějšími vztahy Unie či mezinárodní bezpečností.

Think-tanky jsou řazeny v abecedním pořadí. V závorce za jejich názvem naleznete jednak odkaz na jejich hlavní stránku, jednak na stránku s aktuálními publikacemi a mediálními výstupy daného think-tanku.

Téměř všechny stránky disponují anglickou verzí, některé z nich jsou rovněž k dispozici v české, německé, francouzské či jiné jazykové mutaci (podle toho, v jaké zemi think-tank sídlí).

1. Asociace pro mezinárodní otázky (hlavní stránka, publikace)

2. Barcelona Centre for International Affairs (hlavní stránka, publikace)

3. Bruegel (hlavní stránka, publikace)

4. Carnegie Europe (hlavní stránka, publikace)

5. CASE – Center for Social and Economic Research (hlavní stránka, publikace)

6. Centre for European Policy Freiburg (hlavní stránka, publikace)

7. Centre for European Policy Studies (hlavní stránka, publikace)

8. Centre for European Reform (hlavní stránka, publikace)

9. Chatham House (hlavní stránka, publikace)

10. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (hlavní stránka, publikace)

11. Egmont – The Royal Institute for International Relations (hlavní stránka, publikace)

12. Euromesco (hlavní stránka, publikace)

13. European Centre for Development Policy Management (hlavní stránka, publikace)

14. European Council on Foreign Relations (hlavní stránka, publikace)

15. European Liberal Forum (hlavní stránka, publikace)

16. European Parliamentary Research Service (hlavní stránka, publikace)

17. European Policy Centre (hlavní stránka, publikace)

18. European Public Affairs (hlavní stránka, publikace)

19. European Stability Initiative (hlavní stránka, publikace)

20. European Union Institute for Security Studies (hlavní stránka, publikace)

21. European Values (hlavní stránka, publikace)

22. EUROPEUM Institute for European Policy (hlavní stránka, publikace)

23. Finnish Institute of International Affairs (hlavní stránka, publikace)

24. Friends of Europe (hlavní stránka, publikace)

25. Hague Centre for Strategic Studies (hlavní stránka, publikace)

26. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (hlavní stránka, publikace)

27. Institut Français des Relations Internationales (hlavní stránka, publikace)

28. Institute for European Environmental Policy (hlavní stránka, publikace)

29. Institute for European Studies (hlavní stránka, publikace)

30. Institute for International and European Affairs (hlavní stránka, publikace)

31. Institute of Public Affairs (hlavní stránka, publikace)

32. Istituto Affari Internazionali (hlavní stránka, publikace)

33. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (hlavní stránka, publikace)

34. Lisbon Council (hlavní stránka, publikace)

35. LSE European Politics and Policy Blog (hlavní stránka, publikace)

36. NATO Strategic Communications Centre of Excellence Riga (hlavní stránka, publikace)

37. Netherlands Institute of International Relations – Clingendael (hlavní stránka, publikace)

38. Notre Europe – Jacques Delors Institute (hlavní stránka, publikace)

39. Ośrodek Studiów Wschodnich (hlavní stránka, publikace)

40. Polish Institute of International Affairs (hlavní stránka, publikace)

41. Prague Security Studies Institute (hlavní stránka, publikace)

42. Robert Schuman Foundation (hlavní stránka, publikace)

43. Slovak Foreign Policy Association (hlavní stránka, publikace)

44. Stiftung fűr Wissenschaft und Politik (hlavní stránka, publikace)

45. STRATPOL – Strategic Policy Institute (hlavní stránka, publikace)

46. Swedish Institute for European Policy Studies (hlavní stránka, publikace)

47. Swedish Institute of International Affairs (hlavní stránka, publikace)

48. Ústav mezinárodních vztahů Praha (hlavní stránka, publikace)

49. Wilfried Martens Centre for European Studies (hlavní stránka, publikace)

50. WiseEuropa (hlavní stránka, publikace)