Eurydice

Logo - EURYDICEEURYDICE – The Information Network on Education in Europe je síť informačních oddělení, kterou založila Evropská komise spolu s členskými státy Evropské unie. Tato síť existuje od roku 1980, jejím cílem je podporovat spolupráci ve vzdělávání a zlepšovat pochopení školských systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí. Od roku 1995 do 2006 byla Eurydice součástí akčního programu Evropské komise v oblasti vzdělávání Socrates. Od ledna 2007 je zařazena do programu Celoživotní učení.

V rámci sítě jsou zpracovávány a vydávány srovnávací studie, rozvíjeny a spravovány databáze. Hlavním zdrojem informací pro veřejnost je portál EURYDICE.

Národní oddělení Eurydice v České republice sídlí při Domu zahraniční spolupráce.