Přechodné období na vlný pohyb pracovníků

Po vstupu nového členského státu do EU mohou přetrvávat krátkodobá omezení volného pohybu pracovní síly. Tato omezení mohou trvat nejdéle 7 let a v současné době se týkají pouze Chorvatska, které do EU vstoupilo 1.7.2013.

Obecně tato omezení nesmějí narušit svobodu cestování obecně, pouze právo pracovat v jiné zemi v zaměstnaneckém poměru, nejčastěji je potřeba pro výkon práce pracovní povolení.

Omezení pro Chorvaty přetrvávají v těchto členských státech:

  • Rakousko
  • Malta
  • Nizozemsko
  • Slovinsko
  • Spojené království

Přechodné období vyplývající ze vstupu ČR do EU

Ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU bylo stanoveno přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Po vstupu ČR do Unie nenastal masivní zájem občanů ČR o práci v zahraničí, nicméně některé země stále trvaly na co nejdelším omezení pohybu pracovníků. Úmysl využít této možnosti dlouhodobě prezentovalo Německo a Rakousko. Pokud nějaký členský stát EU (také státy EHP a Švýcarsko) uplatňoval vůči ČR přechodné období pro volný pohyb pracovníků, neznamenalo to, že by naši občané nesměli v dané zemi pracovat. Nicméně k legálnímu výkonu zaměstnání v tomto státě potřebovali pracovní povolení, o které bylo třeba (zpravidla prostřednictvím svého zaměstnavatele) žádat na místním úřadu práce.

Tyto země tedy přechodné období využily po maximální dobu. Ke dni 1.5.2011 však pozbyla platnosti veškerá omezení, která se původně týkala České republiky.

Další informace a odkazy